Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto organizuojamos tarptautinės mokslinės – praktinės studentų konferencijos „Idėjų forumas“ tikslas – tobulinti studentų mokslines / menines kompetencijas, vykdant praktinės mokslinės / meninės veiklos žinių idėjų mainus ir skatinant tinklaveikos plėtrą. Konferencijos kryptys: kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste; estetikos ir meno filosofijos aspektai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika; lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos; technlologijų ir verslo pasiekimai bei įžvalgos; kūrybiniai ieškojimai ir atradimai virtualiose meno parodose.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų