Socialinio darbo katedra

Dėl ekonominių ir demografinių pokyčių Socialinio darbo specialistų poreikis ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, auga. Šiuolaikinėje visuomenėje, socialinis darbuotojas jau nebėra tapatinamas tik su socialinių problemų sprendimu. Kūrybiškai, holistiškai ir kritiškai mąstantis specialistas gali būti ir socialinės aplinkos tyrėjas, ir socialinių pokyčių skatintojas, ir socialinio gyvenimo vadybininkas, kuris, savarankiškai ar bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais bei taikydamas antreprenerystės įgūdžius, siekia teigiamų socialinių pokyčių asmens ir visuomenės gyvenime.

Studijuodami Socialinio darbo studijų programoje studentai tobulina savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilinasi į asmenybės psichologiją, asmenybės elgesį formuojančius veiksnius, holistiškai analizuoja informaciją apie visuomenę ir joje kylančias socialines problemas. Taip pat studentai išmoksta taikyti įvairius inovatyvius socialinio darbo metodus sprendžiant socialines problemas, įgyja teisės žinių bei antreprenerystės kompetencijas, kurias geba taikyti praktinėje veikloje.

Profesinių veiklos praktikų metu būsimieji socialinio darbo specialistai kelia profesines kompetencijas savarankiškai arba komandoje atlikdami asmeninės atsakomybės reikalaujantį socialinių paslaugų organizavimo darbą švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar organizacijose. Realioje darbo aplinkoje studentai tobulina gebėjimus įvertinti kliento socialinius poreikius, nustatyti socialinę problemą, planuoti bei teikti konkrečią socialinę paramą asmeniui ir jo šeimos nariams, atstovauti asmens interesams įvairiose institucijose, analizuoti ir vertinti socialinės paramos proceso rezultatus, koordinuoti socialinių paslaugų teikimą. Apie 25% programos studentų įsidarbina jau praktikos metu ir sėkmingai pradeda savo karjerą.
Studijuojantiesiems yra suteikiamos plačios galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas Belgijoje, Suomijoje, Kipre, Austrijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Latvijoje ir atlikti profesinės veiklos praktikas šių šalių įstaigose bei organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas.

Įgiję socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, Socialinio darbo studijų programos absolventai gali dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, užimtumo ir krašto apsaugos srityse: neįgaliųjų (suaugusiųjų ir vaikų) dienos centruose ar globos namuose, vaikų ugdymo įstaigose, savivaldybių socialinių reikalų skyriuose, vaikų ir suaugusiųjų krizių centruose, kariuomenės daliniuose, pataisos bei sveikatos priežiūros įstaigose.