Specialieji klavišai
Norisi žengti savo keliu, jame atsiskleisti ir tobulėti, todėl pasirinkti, kurioje aukštojoje mokykloje ir ką studijuoti abiturientams nėra lengva. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, kurį sudaro trys padaliniai – Kalbų centras, Menų akademija ir Pedagogikos katedra, kuriuose realizuojamos net 9 studijų programos – tikrai gali tapti sėkminga autentiško kelio pradžia.

Kalbų centras

Kalbų centre dėstomos Anglų kalbos ryšiams su visuomene, Verslo anglų kalbos ir English for Public Relations (programa realizuojama anglų kalba) studijų programos. Studentai, įtvirtindami žinias ir jas plėsdami, atlieka praktikas šiuolaikiniuose žiniasklaidos kanaluose, vertimų biuruose, kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos padaliniuose. Tarpkultūrinės patirties įgyja dalyvaudami paskaitose, kurias veda dėstytojai iš užsienio.

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ir / arba praktikai į: Portugaliją, Ispaniją, Belgiją, Turkiją, Airiją, Latviją.

Daugiakalbystės idėją plėtojantis Kalbų centras siūlo studijuoti ne tik tarptautine bendravimo standarto kalba esančią anglų kalbą. Papildomai studentai gali rinktis iš 16 užsienio kalbų studijų dalykų: prancūzų, italų, švedų, arabų, japonų, taip pat lietuvių gestų kalbos ir kitų. Užsienio kalbų mokėjimas padeda integruotis į pasaulio bendruomenę, atveria galimybes naudotis naujausiomis informacijos bei komunikacijos technologijomis.

Menų akademija

Studijuojantieji Menų akademijoje realizuojamoje Dizaino studijų programoje gali rinktis iš dviejų specializacijų: Interjero ir baldų dizaino arba Grafinio dizaino. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios pritaikomos kuriant konceptualius vizualinės komunikacijos objektus, projektuojant gyvenamosios ir visuomeninės paskirties interjerus.

Mados dizaino studijų programa išsiskiria tuo, jog studentai kuria originalių audinių dizainą, projektuoja ir siuva drabužių kolekcijas, dalyvauja įvairiuose mados renginiuose ir projektuose, įgyja mados marketingo pagrindus.

Dvejomis kalbomis – lietuvių ir rusų – dėstomoje Įvaizdžio dizaino studijų programoje studentai žinias perima iš dėstančių praktikų profesionalų ir pritaiko jas, kurdami įvaizdžius asmenims ar jų grupėms. Įdomios profesinės praktikos studentai įgyja televizijos ir kino studijose, teatruose, dizainerių kolekcijų pristatymuose, reklamos agentūrose, drabužių, avalynės ar aksesuarų kūrimo įmonėse.

Taip pat dvejomis kalbomis – lietuvių ir anglų – realizuojama Fotografijos studijų programa, kurioje studentai gali studijuoti ne tik skaitmeninės fotografijos, bet ir alternatyvius analoginės fotografijos procesus: CyanotipijaLith printGum bichromate, yra orientuota į sistemingą, holistinį specialisto ugdymą, teorines fotografijos dalyko, menines ir vadybines žinias, siejant su praktiniu taikymu. Baigusieji šias studijas gali kurti fotografijos verslą arba dirbti komandoje fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, žiniasklaidoje, mados ar reklamos agentūrose, galerijose ir kitur.

Objektinio meno studijų programos studentai per tris semestrus įgiję teorinių žinių ir praktinių įgūdžių skirtingomis technologijomis ir technikomis kurti konceptualius objektinius stiklo / keramikos / odos / tekstilės meno kūrinius bei juos restauruoti, antro kurso viduryje pasirenka vieną iš keturių specializacijų (stiklas, keramika, oda arba tekstilė), kurioje gilina žinias praktiniuose užsiėmimuose. Baigusieji šias studijas gali steigti individualias įmones, dirbti kūrybinį ir praktinį darbą, dirbti restauravimo srityje.

Studijuojantieji Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programoje gali rinktis iš dviejų specializacijų: molbertinės tapybos kūrinių restauravimo arba meninių baldų konservavimo ir restauravimo. Programos studentai išmoksta įvertinti eksponato būklę, pažeidimų pobūdį, atsirinkti medžiagas kūrinio restauravimui; atlieka istorinius, menotyrinius, o taip pat fizikinius, cheminius tyrimus. Paskaitas ir seminarus jiems skaito kviestiniai dėstytojai.

Menų akademijos studentai dalinėms studijoms ir / arba praktikai gali vykti į: Suomiją, Vokietiją, Belgiją, Portugaliją ir kitas šalis.

Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedroje dėstoma Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa vysto glaudžius bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, mokymosi procesą perkelia į būsimą darbo aplinką (ikimokyklinio ugdymo įstaigas), suteikia galimybes studentams lanksčiai derinti studijas prie darbo grafiko. Atsižvelgiant į studijuojančiųjų galimybes ir poreikius, Pedagogikos katedroje siūloma rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą taip pat sudaromos galimybės užsienyje gyvenantiems studentams pasirinkti nuotolines studijas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programoje valstybės finansuojamos vietos skiriamos ne tik besirenkantiems nuolatines, bet ir ištęstines studijas.

Pedagogikos katedros studentai pedagogines praktikas atlieka lyderiaujančiose, skirtingas ugdymo metodikas realizuojančiose, šalies ugdymo įstaigose. Dalies studijoms ir / arba pedagoginei praktikai yra skatinami vykti į partnerines institucijas Švedijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Latvijoje, o podiplominę praktiką gali atlikti ne tik Europos šalyse, bet ir Amerikoje.

Kviečiame studijuoti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete!

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • (8 37) 35 23 24
  • (8 37) 75 11 35