Kauno kolegijos Verslo fakultetas – vienas didžiausių verslo ir vadybos rengimo centrų, vienijantis apie 130 dėstytojų ir 1400 studentų. Studijas kasmet užbaigia apie 500 darbo rinkai pasiruošusių specialistų. 2018-aisiais įvykę struktūriniai pasikeitimai papildė fakulteto veiklas – sukurtas Verslo centras, plėtojantis verslo ir mokslo įstaigų partnerystę ir ugdantis Kauno kolegijos bendruomenės verslumo kompetencijas. Šiame miesto centre įsikūrusiame padalinyje veikia imitacinės bendrovės (IB), skirtos studentų profesinių įgūdžių lavinimui.

Fakulteto bendruomenė aktyviai plėtoja socialinę partnerystę su įmonėmis. Atstovai kviečiami skaityti paskaitas, kartu kurti ir vertinti studijų programas, studentų baigiamuosius darbus. Fakultete sukurta palanki studijoms aplinka: auditorijos aprūpintos modernia technika ir technologijomis, naujausia literatūra lietuvių bei užsienio kalbomis. Didžioji dalis studijų programų Verslo fakultete yra vykdomos modulinių studijų principu.

Studijų procese dėstomi  integruoti moduliai, taikomas projektinis ir probleminis mokymas, plėtojamas tarpdiscipliniškumas, sprendžiamos realios verslo situacijos, ugdomos  bendrosios ir profesinės kompetencijos, būtinos sėkmingai profesinei karjerai. Taip pat didelis dėmesys skiriamas mokslo taikomiesiems tyrimams.

Siekiama, kad fakultetas taptų intelektualia erdve, kurioje vyrautų studentų ir dėstytojų abipuse pagarba, profesionalumu ir atvirumu grįstas akademinis ryšys, ugdantis bendruomenišką, socialiai atsakingą žmogų ir specialistą.

2018–2019 metų žurnalo „Reitingų“ duomenimis, iš 13 Verslo fakultete realizuojamų studijų programų buvo vertintos 11 (30 taškų suteikta darbdavių vertinimams, 10 taškų absolventų įsidarbinamumui, po 20 taškų pirmakursių balų vidurkiui, priimtų geriausių abiturientų skaičiui ir minimaliam stojamajam balui), kurios studijų krypčių reitinge užėmė 1 arba 2 vietą.

Studentai, pasirinkę studijas Verslo fakultete, turi galimybę įgyti teorinių žinių, ugdyti praktinius gebėjimus, atlikti praktikas Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose, padėdami  tvirtus pagrindus tolimesnei profesinei karjerai. Čia yra užtikrinamos plačios pasirinkimo galimybės – realizuojama 7 studijų krypčių 13 studijų programų (2 iš jų galima studijuoti anglų kalba):

Kasmetinė Verslo fakulteto konferencija:

Tradiciniai renginiai:

  • Verslo dienos
  • Turizmo dienos
  • Imitacinių bendrovių mugė
  • Teisininkų dienos
  • Buhalterio diena
  • Priešpiečiai neišnešiotiems naujagimiams paremti