Sėkmingai studijas baigę Kauno kolegijos Verslo fakulteto studentai įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Profesinis bakalauras – tai toks laipsnis, kuris suteikiamas asmeniui, baigusiam nuosekliųjų neuniversitetinių studijų programą aukštojoje mokykloje. Tokiu pat terminu taip pat vadinamas asmuo, turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinio bakalauro diplomai jau seniai pripažįstami daugelyje Europos valstybių, todėl, įteisinus profesinį bakalaurą, Lietuvos aukštojo mokslo sistema labiau tenkina Bolonijos proceso reikalavimus, o kolegijos absolventai turi aiškesnes studijų tęstinumo ir karjeros galimybes bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

  1. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 m. turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą.
  2. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2016–2018 m. turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, matematikos brandos egzaminą.
  3. Vidurinį išsilavinimą įgijusių 2019–2020 m. 5 mokomųjų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau kaip 6. Stojantieji turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, užsienio kalbos brandos egzaminą, matematikos brandos egzaminą.
  4. Vidurinį išsilavinimą įgijusių 2021-2023 m. 5 mokomųjų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau kaip 6. Stojantieji turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, matematikos valstybinį brandos egzaminą, kitą stojančiojo laisvai pasirinktą valstybinį brandos egzaminą.
  5. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2024 m. turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą, matematikos egzaminą (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą.

Kauno kolegijos Verslo fakultete realizuojamų studijų programų konkursinio balo sandara:

Turizmo ir viešbučių vadyba (NL)

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) (NL)

1. Istorija (0,4)

2. Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba (0,2)

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju (0,2)

4. Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)

Teisė (NL)1. Istorija (0,4)

2. Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba (0,2)

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju (0,2)

4. Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)

Apskaita (NL, I)

Finansai (NL)

Įstaigų ir įmonių administravimas (Kaune ir Tauragėje) (NL)

Logistika (NL)

Pardavimai ir marketingas (NL)

Sporto vadyba (NL)

Tarptautinis verslas (NL)

Tarptautinis verslas (anglų kalba) (NL)

Verslo duomenų analitika (NL)

1. Matematika (0,4)

2. Istorija arba geografija, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba (0,2)

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju (0,2)

4. Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)

Taikomoji komunikacija (NL)1. Lietuvių kalba ir literatūra (0,4)

2. Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija (0,2)

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju (0,2)

4. Užsienio kalba (0,2)