Sėkmingai studijas baigę Kauno kolegijos Verslo fakulteto studentai įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Profesinis bakalauras – tai toks laipsnis, kuris suteikiamas asmeniui, baigusiam nuosekliųjų neuniversitetinių studijų programą aukštojoje mokykloje. Tokiu pat terminu taip pat vadinamas asmuo, turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinio bakalauro diplomai jau seniai pripažįstami daugelyje Europos valstybių, todėl, įteisinus profesinį bakalaurą, Lietuvos aukštojo mokslo sistema labiau tenkina Bolonijos proceso reikalavimus, o kolegijos absolventai turi aiškesnes studijų tęstinumo ir karjeros galimybes bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

  1. lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą. Stojant į universitetinių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 m., privalomas yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
  2. užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu, yra privalomas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
  3. matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų, išskyrus stojantiesiems į menų studijų srities studijas.

Kauno kolegijos Verslo fakultete realizuojamų studijų programų konkursinio balo sandara:

Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba (NL)

Teisė (NL, I)

Turizmo ir viešbučių vadyba (NL)

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) (NL)

1. Istorija

2. Matematika

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

0,2

0,2

0,2

Buhalterinė apskaita  (NL, I)

Finansai (NL)

Įstaigų ir įmonių administravimas (NL, I)

Kultūros ir laisvalaikio vadyba (NL)

Logistika (NL, I)

Pardavimai ir marketingas (NL)

Sporto vadyba (NL)

Tarptautinis verslas (NL)

Verslo vadyba (NL, I)

1. Matematika

2. Istorija arba geografija1*

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4. Lietuvių kalba ir literatūra

 

0,4

0,2

0,2

0,2

 

Taikomoji komunikacija 1. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Informacinės technologijos

3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4. Istorija

0,4

0,2

0,2

0,2

Informacija atnaujinta: 2017-11-22