Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete organizuojami dailės dalykų kursai skirti ne tik stojantiems į dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, medijų meno (fotografijos) krypties studijas, bet taip pat ir norintiems pagilinti žinias piešimo, tapybos, kompozicijos srityse.

Kursai vyks: 2022-10-15 – 2023-01-21, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos kūrybinėse studijose (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas), šeštadieniais nuo 9:00 iki 14:25 val. Kursams vadovaus Menų akademijos dėstytojai.

Registracija į kursus vykdoma iki 2022-10-12. Registruojantis būtina užpildyti registracijos anketą – spauskite čia.

Pasirinktinai galima lankyti atskiro (-ų) dailės dalyko (-ų) (piešimo, tapybos ar kompozicijos) arba visų trijų dailės dalykų kursus.

Kursų kaina ir trukmė:

Kursų programos pavadinimas Akademinių val. skaičius Vienos ak. val. įkainis Bendra suma
Piešimas 24 6 Eur 144 Eur
Tapyba 24 6 Eur 144 Eur
Kompozicija 24 6 Eur 144 Eur

Pilną sumą – 144 Eur – už pasirinktą atskirą dailės dalyką (jei pasirinktas daugiau nei vienas dailės dalykas, 144 Eur mokami už kiekieną dailės dalyką), prašome, sumokėti iki spalio 19 d. Pasirinkus kelis dailės dalykus galima mokėti visą kainą arba dalimis:

  • iki spalio 19 d. – 144 Eur,
  • iki lapkričio 10 d. – 144 Eur,
  • iki gruodžio 12 d. – 144 Eur.

Sumą, prašome, pervesti į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke: „Swedbank“ LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF dailės kursai.

Kursų tvarkaraštis

Išklausius kursus suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos paskaitos, kursų trukmė.

Į kursų kainą neįskaičiuotos naudojamos medžiagos. Pirmasis užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.

Kilus klausimams, prašome, kreiptis el. paštu: gita.mykolaityte@go.kauko.lt

 

Artimiausi kursai, planuojama, bus organizuojami vasario – gegužės mėnesiais. Intensyvūs kursai, skirti pasirengti stojamiesiems egzaminams, planuojama, bus organizuojami birželio mėnesį. Tikslios datos bus skelbiamos vėliau. Sekite informaciją.