Birželį Kauno kolegijos erdvėse šurmuliavo vaikai – čia vyko kolegijos darbuotojų atžaloms skirta stovykla. Iniciatyva ne tik atliepė vieną iš Kauno kolegijos vertybių – bendruomeniškumą, mat prie jos organizavimo prisijungė ir patys darbuotojai, bet ir suteikė galimybę studentams lavinti praktinius įgūdžius.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos trečiakursės studijų metu įgytas teorines žinias taikė dalyvaudamos užsiėmimuose su darbuotojų vaikais.

Reikšminga studijų dalis – praktiniams užsiėmimams

Pedagogikos katedros vedėja Asta Jakimavičienė dalinasi, kad Kauno kolegijoje Menų ir ugdymo fakultete Pedagogikos katedroje vykdoma Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa pasižymi itin glaudžiu ryšiu su socialiniais partneriais, tarp kurių – lyderiaujančios ugdymo įstaigos. Jie dalyvauja visame studijų procese, studijų programos tobulinime, studentų kvalifikacinėse komisijose vertinant PSBD ir BD, inicijuojant ir įgyvendinant mokslinius tyrimus.

Reikšmingą studijų dalį sudarantys praktiniai užsiėmimai padeda užtikrinti, kad studijas baigę absolventai lengvai integruotųsi į darbo rinką, gebėtų pritaikyti teorinių užsiėmimų metu įgytas žinias. A. Jakimavičienė akcentuoja, kad Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentai pedagogo profesiją matuojasi ne tik dieną, savaitę ar atvirų durų institucijoje metu.

„Išbandyti save studentai gali jau pirmojo semestro metu, kai studijų dalykų praktinės užduotys yra atliekamos darželiuose, studentus konsultuojant ne tik dėstytojams, tačiau ir pedagogams praktikams-mentoriams. Studijų programa išskirtinė ir tuo, kad daugiau nei pusė dėstytojų, dėstančių specialybinius dalykus yra praktikai – dirba ikimokyklinio ugdymo įstaigose vadovaujantį, pedagoginį darbą. Kiti – atlieka pedagogines stažuotes lyderiaujančiose ugdymo įstaigose Lietuvoje ir užsienyje“, – dalinasi Pedagogikos katedros vedėja.

Ji taip pat pažymi, kad sėkmingai baigus studijas ir įgijus profesinio bakalauro laipsnį studijas galima tęsti kitose aukštosiose mokyklose: „Studijų programoje dirba 4 užauginti mūsų studentai, ugdymo mokslų magistrai, kai kurie – siekiantys ir mokslų daktaro laipsnio.“

Studijų Kauno kolegijoje metu studentai gali vykti dalinėms studijoms ir / arba pedagoginei praktikai į partnerines institucijas: Švedijoje, Austrijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Latvijoje, o podiplominę praktiką gali atlikti ne tik Europos šalyse, bet ir Amerikoje.

„Baigęs studijas žmogus galės dirbti visų tipų ugdymo įstaigose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, taip pat steigti ugdymo įstaigas, tęsti studijas kitose aukštosiose mokyklose pagal nustatytą tvarką. Patys geriausi laukiami sugrįžtant dėstyti Kauno kolegijoje“, – šypsosi A. Jakimavičienė.

Pedagogų poreikis gali augti dar labiau

A. Jakimavičienė pažymi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų poreikis Lietuvoje – itin didelis. Tai rodo nuolat atliekami darbo rinkos poreikio tyrimai regiono, šalies mastu, taip pat socialinių partnerių, savivaldybių pateikiami rodmenys.

„Tikėtina, kad šis poreikis dar didės, siekiant atliepti visuotinio ikimokyklinio ugdymo idėją, kuriamos naujos grupės, steigiamos valstybinės ir nevalstybinės ugdymo įstaigos, atsiranda naujų darbo vietų. Daugiau pedagogų ir pedagogų padėjėjų reikės įgyvendinant įtraukties procesus, pedagogų darbo krūvio skaičiavimo pokyčius“, – apie šių specialistų poreikį kalba Pedagogikos katedros vedėja.

Stiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje ir Vyriausybei pritarus Alytaus kolegijos reorganizacijai, nuo liepos 1 d. ji pradėjo veikti kaip Kauno kolegijos padalinys. Tai leidžia išsaugoti regione vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir regiono poreikiams aktualių studijų programų.

Siekiant patenkinti didžiulį šių specialistų poreikį, Kauno kolegijos Alytaus fakultete bus vykdoma Ikimokyklinio ir priešmokyklinio studijų programa.

A. Jakimavičienė atkreipia dėmesį, kad pedagogika – viena iš sričių, kurią reglamentuoja valstybė, todėl tiek pedagogų rengėjams, tiek ir visų sričių pedagogams visada buvo keliami aukšti reikalavimai, kurie šiandien, akcentuojant pedagogo vaidmenį, jo prestižą visuomenėje, yra dar aukštesni.

„Atsižvelgiant į tai, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa yra kasmet atnaujinama, o dėstytojai kompetenciją kelia dalyvaudami tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose: seminaruose, konferencijose, stažuotėse. Tam, kad galėtume mokyti, turime nuolat mokytis patys“, – pažymi A. Jakimavičienė.

Ypatingo profesionalumo reikalaujantis darbas

Pedagogikos katedros vedėja dalinasi, kad tenka išgirsti, jog ikimokyklinio ugdymo pedagogui nereikia tiek daug žinių ir gebėjimų kaip kitose institucijose, pavyzdžiui, pradinio, bendrojo lavinimo mokyklose, kolegijose ar universitetuose dirbantiems pedagogams.

„Deja, tai visiška netiesa. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos mokytojai turi ne tik visapusiškai ugdyti vaiką, bet, dėl jo amžiaus, užtikrinti visapusę jo globą, saugumą, sveikatą, visą, dažniausiai 10 valandų buvimo įstaigoje, dieną. Be to, vaikas iki 6 metų yra pats imliausias ugdymui(si), tad šioje srityje turėtų dirbti patys profesionaliausi pedagogai“, – pabrėžia A. Jakimavičienė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad moksliniais tyrimais įrodyta, jog šalys, kurios didelį dėmesį skiria ankstyvajam vaiko ugdymui(si), turi mažiau investuoti į socialinę sritį, teisėsauga, o vaikų, kurie dalyvavo instituciniame ankstyvajame ugdyme pasiekimai kituose mokymosi etapuose yra aukštesni.

A. Jakimavičienė pažymi, kad pasirinkęs šią studijų programą studentas išmoks įvairiausių šiuolaikinio ugdymo(si) subtilybių: susipažins su naujausiais ugdymo(si) metodais ir ikimokyklinio ugdymo metodikomis, naujausiomis ugdymo technologijomis, planuoti, įgyvendinti, reflektuoti ugdymo procesą, kuri į vaiką orientuotus ugdymo kontekstus, vertinti vaikų pažangą ir ūgtį, studijuos vaiko psichologiją, specialiąją pedagogiką, švietimo vadybą, antreprenerystę ir lyderystę.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės itin pozityviais atsiliepimais darbo rinkoje. Pagal studijų programos reitingus esame vieni iš lyderių“, – priduria A. Jakimavičienė.