2018 metų gegužės 10-13 dienomis Kauno kolegijoje vyks kursai, skirti matininkų ir geodezininkų profesiniam tobulinimuisi. Kursus organizuoja Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra. Egzaminas planuojamas gegužės 14 dieną. Į kvalifikacijos kėlimo kursus prašome registruotis iki gegužės 3 d. internete. Kursai mokami. Kursų įkainiai Kursai  Kaina, Eur Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai 190 Kursai tik matininkams arba tik geodezininkams 130 […]

Šių metų balandžio 25 dieną Kauno kolegijoje vyks mokslinė – praktinė konferencija „Mitybos terapijos aktualijos“, skirta dietistams, gydytojams dietologams, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, besidomintiems šia tema. Renginį organizuoja Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Viešojo maitinimo katedra kartu su Lietuvos dietologų draugija (LDD). Konferencijoje bus aptariamos kūdikių ir vaikų mitybos maujienos, nagrinėjamos pagyvenusių žmonių mitybos ypatybės, […]

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra tęsia mokymus gėrimų gamybos pramonės atstovams. Prieš ketverius metus sėkmingai pradėję mokymus šalies vyndariams, šių metų kovo mėnesį kolegijoje dirbantys gėrimų gamybos specialistai organizavo savaitės trukmės aludarių mokymus pagal neformaliojo mokymo programą „Alaus gamyba“. Mokymai buvo skirti asmenims, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 5 000 […]

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra kartu su Latvijos žemės ūkio universitetu antrąjį kartą organizuoja tarptautinį konkursą „AgroTechnologas 2018“. Konkurso tikslas – skatinti studentų domėjimąsi agroinovacijomis, žemės ūkio technologijomis ir aplinkosauga, plėtoti profesinius jų gebėjimus tvarios žemdirbystės, ekologinio ūkininkavimo ir panašiose srityje, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis bei žemės ūkio įmonėmis. Konkursas […]

Kauno kolegijos bendruomenė sveikina Technologijų fakulteto Informatikos katedros lektorių Giedrių Gecevičių sėkmingai apgynus energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertaciją bei įgijus mokslų daktaro laipsnį. Disertacija apginta šių metų kovo 15 dieną Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje. Tema – „Vėjo elektrinių generuojamų galių prognozės tikslumą lemiančių veiksnių tyrimas“. Mokslinis vadovas – dr. Mantas Marčiukaitis. Disertacija rengta […]

2018 metų kovo 20 dieną Kauno kolegijoje vyks ketvirtoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD) Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, [...]