Kauno kolegija įsteigta 2000 metais. Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas suformuotas 2013 metais, po įvykusių struktūrinių pokyčių sujungus du šioje aukštojoje mokykloje atskirai funkcionavusius fakultetus – Technologijų fakultetą, kolegijos sudėtyje veikusį nuo jos įkūrimo pradžios, ir Kraštotvarkos fakultetą, įkurtą 2003 metais. 2017 metais Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas pervadinamas į Technologijų fakultetą.

 

Technologijų fakulteto ištakos

Technologijų fakulteto ištakos siejamos su trijų aukštesniųjų mokyklų – Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos, Kauno aukštesniosios maisto pramonės mokyklos ir Kauno aukštesniosios kraštotvarkos ir verslo mokyklos – istorija.

Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos ištakos siekia 1945 metus, kai Kaune, Mickevičiaus g. 1 esančiame pastate, buvo įkurtas Celiuliozės – popieriaus pramonės technikumas. 1948 metais technikumą baigė pirmoji laida: 9 popieriaus – celiuliozės technikai technologai ir 19 tos pačios specialybės mechanikų.

Medienos specialybių dominavimas keitė technikumo profilį, kartu ir pavadinimą – 1953 metais ši institucija tapo Medžio apdirbimo technikumu. Jame buvo ruošiami baldų gamybos technologai, medžio apdorojimo pramonės įmonių įrengimų specialistai, iškiliosios spaudos technologai bei neorganinių medžiagų ir mineralinių trąšų, dirbtinio pluošto technologijos specialistai. Įkurti neakivaizdinis ir vakarinis skyriai.

1963 metais Medžio apdirbimo technikumas vėl pakeitė pavadinimą ir tapo Kauno technologijos technikumu. Kauno technologijos technikume buvo mokoma 27 specialybių. 1969 metais buvo pastatyti nauji šios mokymo institucijos rūmai Pramonės prospekte.

1991 metais, vykdant švietimo sistemos reformą, Kauno technologijos technikumas reorganizuotas į Kauno aukštesniąją technologijos mokyklą. Išsiplėtė specialybių sąrašas, pasikeitė mokyklos profilis. Pradėti ruošti kompiuterinio ir automatinių procesų valdymo, verslo administravimo bei turizmo ir viešbučių administravimo, leidybos ir poligrafijos specialistai, specialistai medžio apdirbimo įmonėms, popieriaus fabrikams, chemijos pramonės įmonėms (technikai, technologai, mechanikai, automatikai ir kt.). Atnaujintas mokyklos kompiuterių centras, mokomosios gamybinės dirbtuvės, įkurti praktiniai verslo, leidybos ir poligrafijos centrai. Vystėsi tarptautiniai ryšiai – buvo užmegzti ryšiai su Danijos, Suomijos, Kanados technikos bei verslo kolegijomis, Švedijos medienos apdirbimo mokykla.

1999 metais Lietuvos ir užsienio ekspertai pripažino Kauno aukštesniąją technologijos mokyklą geriausia aukštesniąja mokykla Lietuvoje ir suteikė jai aukštosios neuniversitetinės mokyklos – kolegijos – statusą. Tokiu būdu 2000 metais įsteigus Kauno kolegiją Kauno aukštesnioji technologijos mokykla buvo reorganizuota į du fakultetus: Technologijų ir Verslo vadybos.

Kauno aukštesniosios maisto pramonės mokyklos ištakos siekia 1953 metus, kai Raudonosios Armijos prospekte (dabar – Savanorių pr.) įsikūrusios Malūnų spirito tresto bei alaus daryklos „Ragutis“ kontoros patalpose buvo įkurtas Kauno maisto pramonės technikumas.

Pirmaisiais technikumo gyvavimo metais buvo priimta 90 moksleivių su 7 klasių išsilavinimu mokytis duonos kepimo, vaisių ir daržovių konservavimo technologijų bei maisto pramonės mechaniko specialybės. Didėjant moksleivių skaičiui paskirtos papildomos patalpos Laisvės al. 86, įkurta technocheminės kontrolės laboratorija. Pradėtas moksleivių su viduriniu išsilavinimu priėmimas į dieninį skyrių, įsteigtas neakivaizdinis skyrius.

1957 metais Kauno maisto pramonės technikumas išleido pirmąją dieninio skyriaus laidą – 22 mechanikus ir 54 technologus.

1972 metų gruodžio mėnesį Kauno maisto pramonės technikumas įsikūrė Pramonės pr. 22 esančiame pastate. Čia buvo ruošiami 12 specialybių specialistai, įrengti 35 kabinetai ir laboratorijos.

1991 metais, vykdant švietimo sistemos reformą, Kauno maisto pramonės technikumas reorganizuotas į Kauno aukštesniąją maisto pramonės mokyklą. Pakeistas technologijos specialybių profilis, pradėti rengti maisto pramonės technologijos ir įrengimų specialistai: duonos-konditerijos, mėsos-paukštienos, fermentavimo technologai, maisto pramonės įmonių mechanikai, automatikai ir kt.

Formuojant binarinę aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje 2003 metais Kauno aukštesnioji maisto pramonės mokykla buvo prijungta prie Kauno kolegijos – didžioji jos dalis buvo integruota į jau veikiantį Technologijų fakultetą.

1920 metais atnaujintame Aukštosios Fredos dvare įsikūrė Sodininkystės ir daržininkystės mokykla, kuri 1923 metais buvo perduota Kauno universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto, o 1924 metais – Žemės ūkio ministerijos žinion.

Po reorganizacijos 1925 metais mokykla buvo pavadinta Fredos aukštesniąja sodininkystės ir daržininkystės mokykla, o 1935 metais ši mokymo įstaiga vėl tapo Sodininkystės ir daržininkystės mokykla.

Po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais vietoje šios mokyklos įkurtas technikumas, pavadintas biologo Ivano Mičiurino vardu. Taip atsirado Kauno Mičiurino tarybinis ūkis–technikumas.

Tais pačiais 1945 metais buvo įkurtas Kauno žemės ūkio technikumas. Šio technikumo pradžia – nuo 1922 metų gyvavusi Dotnuvos žemės ir miškų ūkio mokykla, kuri 1927 metais buvo perkelta į Kėdainius ir pavadinta Aukštesniąja kultūrtechnikų mokykla. Specialistai rengti pagal žemėtvarkos, žemės ūkio melioracijos, topografijos programas. Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla 1945 metais buvo perkelta į Kauną ir pavadinta Kauno žemės ūkio technikumu.

1982 metais Kauno Mičiurino tarybinis ūkis–technikumas ir Kauno žemės ūkio technikumas buvo sujungti į vieną instituciją, kuri 1990 metais buvo perkelta į Mastaičius, Kauno rajone, ir pavadinta Kauno aukštesniąja žemės ūkio mokykla.

1991 metais, vykdant švietimo sistemos reformą, Kauno aukštesnioji žemės ūkio mokykla tapo Kauno aukštesniąja kraštotvarkos ir verslo mokykla.

Formuojant binarinę aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje 2002 metais Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla buvo prijungta prie Kauno kolegijos ir tapo šios kolegijos Kraštotvarkos fakultetu.