Kauno kolegija įsteigta 2000 metais. Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas suformuotas 2013 metais, po įvykusių struktūrinių pokyčių sujungus du šioje aukštojoje mokykloje atskirai funkcionavusius fakultetus – Technologijų fakultetą, kolegijos sudėtyje veikusį nuo jos įkūrimo pradžios, ir Kraštotvarkos fakultetą, įkurtą 2003 metais. 2017 metais Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas pervadinamas į Technologijų fakultetą.

 

Technologijų fakulteto ištakos

Technologijų fakulteto ištakos siejamos su trijų aukštesniųjų mokyklų – Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos, Kauno aukštesniosios maisto pramonės mokyklos ir Kauno aukštesniosios kraštotvarkos ir verslo mokyklos – istorija.