Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašas

Technologijų fakultete patvirtinti baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai: