Informatikos ir medijų technologijų (IMT) katedros docentė dr. Daiva Sajek ir lektorius Virginijus Valčiukas kovo 18-22 d. lankėsi Kroatijos Zagrebo universiteto Grafinių menų fakultete, kuriame yra vykdomos grafinio dizaino ir technologijų bei multimedijos bakalauro ir magistro studijos. Studentai mokosi grafinių produktų dizaino, leidybos meno, grafinių technologijų ir multimedijos produktų kūrimo studijų programose.

Susitikimuose su fakulteto prodekanu infrastruktūrai prof. dr. Igor Majnarič, prodekane mokslui doc. dr. Marina Vukoje, doc. dr. Tomislav Cigula ir kitais mokslininkais vertintos mokslinių tyrimų vystymo galimybės, aptariami bendrų tyrimų rezultatų publikavimo klausimai. Vizito metu daugiausiai dėmesio buvo skirta studentų praktinio mokymo organizavimo klausimams, studijų programų struktūrai ir mokslo taikomųjų tyrimų galimybėms.

Prof. dr. Igor Majnarič yra socialinis partneris Kauno kolegijos IMT katedros realizuojamame vidiniame mokslo projekte „Vizualių produktų ir pramoninio dizaino gaminių kintamų funkcinių savybių modeliavimas ir sisteminio taikymo vertinimas“. Vizito metu aptartos projekto veiklos, uždaviniai bei jų sprendimo galimybės panaudojant Zagrebo universiteto laboratorijų įrangą.

Informatikos ir medijų technologijų (IMT) katedra aktyviai bendradarbiauja su Zagrebo universitetu mokslinių tyrimų ir jų rezultatų viešinimo srityje – jau balandžio mėnesį vyksiančioje kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies 2024“ pranešimus skaitys dvi Zagrebo universiteto mokslininkės.

Dr. Daiva Sajek paskaitos metu Zagrebo universiteto Grafinių menų fakulteto darbuotojams ir studentams pristatė Kauno kolegijos Technologijų fakulteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis. Aptartos tarptautinės veiklos plėtros galimybės skatinant informatikos ir inžinerijos studijų studentų įsitraukimą į Erasmus mainų programas ir tyrėjams organizuojant bendrus mokslinius projektus ir renginius.

Straipsnio autorius doc. dr. Daiva Sajek