Kauno kolegijos Technologijų fakultetą sudaro 3 katedros. Technologijų fakultetas vienas didžiausių kolegijoje – jame studijuoja per 800 studentų.

Fakulteto ateities vizija – perspektyvias, ūkiui reikalingas ir naujausiomis technologijomis grįstas, technologinės ir biomedicinos krypties studijų programas realizuojantis fakultetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su pramonės šakų įmonėmis bei profesinėmis asociacijomis, dalyvaujantis tarptautinėse dėstytojų ir studentų mainų programose, projektuose, vykdantis neformalųjį suaugusiųjų mokymą, atliekantis regionui aktualius mokslo taikomuosius tyrimus bei teikiantis konsultacijas verslo įmonėms.

Šalyje didėja įvairaus pobūdžio technikų, technologų, biomedicinos krypties specialistų poreikis, todėl fakultete realizuojamos programos įgauna vis didesnę reikšmę ir paklausą. Šiuo metu Technologijų fakultete realizuojama 12 studijų programų.

Studijų programos aprūpintos šiuolaikine laboratorine įranga, kompiuterinėmis auditorijomis,  modernia technika. Studijose diegiami inovatyvūs metodai, taikomos specializuotos kompiuterinės programos. Fakultetas palaiko glaudžius ryšius su darbdaviais, todėl studentams sudaromos galimybės praktinius įgūdžius lavinti pažangiausiose šalies įmonėse.

Technologijų fakultete plėtojama mokslo taikomoji veikla: vykdomi technologiniai, medžiagų, energetiniai, biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimai; kiekvienais metais vyksta studentų konferencija „Inovacijų taikymas technologijose“, kur studentai skelbia ir publikuoja atliktų tyrimų rezultatus; įkurta studentų mokslinė draugija. Siekiant ugdyti studentų kūrybiškumą fakultete didelis dėmesys skiriamas projektinei eksperimentinei veiklai, veikia „Roboklubas“.

Studentai dalyvauja tarptautinėse mainų programose, projektuose. Kiekvienais metais studijoms ir praktikai į užsienį – Belgiją, Daniją, Latviją, Olandiją, Portugaliją, Rumuniją, Suomiją, Slovėniją, Turkiją, Vengriją, Vokietiją ir kitas šalis išvyksta nemaža dalis studentų. Studentai aktyviai dalyvauja specializuotose parodose, konkursuose, kituose profesiniuose renginiuose.

Sudarytos sąlygos studentų laisvalaikiui, vyksta aktyvus sportinis gyvenimas – krepšinio, futbolo, tinklinio, aerobikos, kitų sporto šakų varžybos.