Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedra organizuoja Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks  2020 m. balandžio 23–26 dienomis nuotoliniu būdu.  Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos, taip pat skirtingos konkrečiai specialybei sritys. Kursų […]

Dėl susiklosčiusios situacijos, pasikeitė studijų proceso organizavimas. Jūsų patogumui, pateikiame informaciją dėl studijų organizavimo nuotoliniu būdu: Primename, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. studijų procesas yra sustabdytas. Nuo kovo 30 d. planuojama pradėti studijas nuotoliniu būdu. Nuotolinės studijos bus organizuojamos virtualioje mokymo(-si) aplinkoje „Moodle“. Studijų dalyko kontaktinis darbas nuotoliniu būdu bus vykdomas studijų […]

Kovo 1–5 d. Kauno kolegijoje lankėsi vizituojantis dėstytojas prof. Gunter Huebner iš Štutgarto (Vokietija) Medijų aukštosios mokyklos. Profesorius G. Huebner skaitė paskaitas Medijų technologijų katedros studentams apie funkcinės spaudos naujoves, jos taikymą elektronikos gaminių spausdinimui. Studentams buvo pateikta daug praktinių trafaretinės spaudos taikymo pavyzdžių, aptartos šio spausdinimo būdo  taikymo galimybės išskirtinio dizaino reklamos produktams gaminti. […]

2020 metų birželio 4 dieną Kauno kolegija organizuoja studentų respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Inovacijų taikymas technologijose 2020“. Tuo atveju, jei nebus nutrauktas karantinas, konferencija vyks nuotoliniu būdu. Konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle, pramonėje. Konferencija organizuojama 14-ąjį kartą. Konferencijos tematinės kryptys: informacinės technologijos […]

Pasaulinę vandens dieną kviečiama minėti Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros ir Medicinos fakulteto Medicinos technologijų ir dietetikos katedros organizuojamoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vandens išteklių išsaugojimas darnaus vystymosi kontekste“.  Kovo 20 dieną 13.30–16.30 val. Pramonės pr. 22, 1-57 auditorijoje vandens tyrimų klausimais besidomintiems žmonėms pranešimus skaitys ilgametę patirtį turintys specialistai ir Kauno kolegijos lektoriai. Konferencijos […]

„Cisco Certified Networking Associate Routing & Switching“ (CCNA R&S) kursas plačiai ir visapusiškai apima kompiuterių tinklų temas – nuo bendriausių iki sudėtingų. CCNA R&S kursas suskirstytas į 3 dalis-semestrus, kuriuos sudaro 47 atskiri moduliai. Užsiėmimų metu studentai greta teorijos paskaitų turi galimybę gilinti praktinius įgūdžius atlikdami įvairius laboratorinius darbus, taip susipažindami su pagrindiniais kompiuterinių tinklų [...]