Aštuntąjame vykstančiame „International Business Community of Kaunas“ (IBCK) renginys, kuriame buvo aptarti priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai, dalyvavo, bei savo idėjomis dalinosi ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius. Renginio metu buvo aptariamos aktualijos, susįjusios su Kauno miesto studentais, kaip aukštųjų mokyklų pasirinkimas, lyginamieji abiturientų duomenys su pastaraisiais metais, bei Kauno miesto […]

  Praėjusią savaitę į naująją „Lietuvos energetikos agentūros“ valdybą buvo paskirtas Technologijų fakulteto dekanas ir „Infobalt“ viceprezidentas dr. Giedrius Gecevičius. LEA valdyba paskirta ketverių metų kadencijai ir jos nariai dirbs visuomeniniais pagrindais be atlygio. „Lietuvos energetikos agentūra“ – tai lyderiaujantis Lietuvoje energetikos kompetencijų centras, kurio misija kurti saugią ir patvarią energetikos ateitį. Tai yra pelno […]

Kauno kolegijoje pradėjo veikti specialiosios telefono linijos dėl COVID-19, kuriomis gali kreiptis studentai ir darbuotojai, jeigu: buvo išvykę į COVID-19 viruso paveiktas šalis; buvo nustatyta COVID-19 liga.   Tel. nr. studentams: 8 (37) 28 08 78                                          […]

Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedra organizuoja Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks  2020 m. Spalio 1-4 dienomis nuotoliniu būdu.  Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos, taip pat skirtingos konkrečiai specialybei sritys. Kursų […]

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra organizuoja mokymus pagal Ūkininkavimo  pradmenų mokymo programą (kodas 296081073), kurie planuojami nuo 2020 m. spalio 12 d.  nuotoliniu/savišvietos būdu, 160 akad. val. Mokymų dalyviai bus supažindinami su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami parengiant praktinį darbą pagal savo […]

Pirmakursi, susipažinkime!

Labas, pirmakursi! Džiaugiamės, kad prisijungei prie Technologijų fakulteto bendruomenės, kurią sudaro daugiau nei 1400 studentų. Tam, kad nauja mokslo metų pradžia būtų kuo sklandesnė, parengėme tau pirmakursio atmintinę. Rugsėjo 14–17 dienomis paskaitos vyks fakultete pagal tvarkaraštį, pateiktą e. mokymosi aplinkoje „Moodle“, taip pat turėsi puikią galimybę susipažinti su dekanu, prodekane, katedrų vedėjais, grupių kuratoriais-dėstytojais ir kitais […]