Technologijų fakultete veikia 6 katedros:

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje plėtojami dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimo technologijų, kraštovaizdžio aplinkos optimizavimo, agrotechnologijų tyrimai. Įkurta želdinių ir agrotechnologijų praktinio mokymo ir bandymų laboratorija, įrengta kambarinių gėlių ir dizaino studija, suformuoti kolekciniai gėlynai, pasodintas obelų sodas.

Teikiamos konsultacijos ekologinio ūkininkavimo, sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės, gėlininkystės, dendrologijos, želdynų projektavimo, augalų apsaugos klausimais.

Leidžiamas mokslo darbų žurnalas „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“, referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text, EBSCO Publishing.

Geodezijos kryptyje: Šiuolaikinių geodezinių prietaisų bei programinės įrangos galimybių studija mokslinėje ir inžinerinėje aplinkoje;  fotometrinio metodo panaudojimas analizuojamojo objekto tikslumo vertinimui.

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos kryptyje: GIS programinės įrangos  galimybių analizė;  skaitmeninė fotogrametrija;  istorinė kartografija

Edukologiniai tyrimai

Katedroje siekiama pasitelkus modernias mokymo technologijas ir įrangą ugdyti kompetentingus geodezijos ir nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos specialistus, sugebančius integruotis į nuolat kintančią veiklos sistemą, užtikrinti sąlygas bendruomenės narių kompetencijų vystymuisi.

Didelį Geodezijos katedros studijų programų poreikį apsprendžia dabartinė žemės, statybų, teritorijų planavimo, žemės konsolidavimo, žemės išteklių apskaitos, valstybinio nekilnojamojo turto ir inžinerinės infrastruktūros inventorizacijos bei kitos veiklos sritys ir jų augimo tendencijos. Geodeziniais matavimais pagrįsti labai įvairūs sėkmingai ūkinei veiklai reikalingi darbai: nuo nedidelio objekto plano paruošimo iki plačios teritorijos žemėlapių sudarymo ar net žemės formos bei dydžio nustatymo.

Geodezija, kadastras ir kartografija yra labai svarbūs daugelyje prioritetinių valstybės vidaus ir užsienio politikos sričių, susietų su nacionaliniais krašto gynybos, valstybės sienos, teritorijos kartografavimo, teritorijų planavimo ir žemės tvarkymo, valstybės kadastrų kūrimo klausimais.

Kontaktai:

Pramonės pr. 22, 3-36 kab.
Katedros vedėja

Ina Živatkauskienė

Tel. (8 37) 56 12 79

El. paštas ina.zivatkauskiene@go.kauko.lt

Aplinkos inžinerijos katedros sekretorė

Daiva Bukantienė

Tel. (8 37) 56 12 79

El. paštas aplinkos.inzinerija@go.kauko.lt

Facebook puslapis Interneto svetainė

Kompiuterinių tinklų administravimas

Informacinės finansų sistemos

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje plėtojami fizikinių mokslų krypties – energetiniai tyrimai ir tyrimai informatikos inžinerijos bei elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyse. Įsteigta sertifikuota kompiuterių tinklų akademija CISCO Networking Academy.

Nuo 2015 metų pavasario veikia Certiport egzaminavimo centras, kuriame Lietuvos gyventojai gali pasitikrintiMicrosoft technologijų žinias.

Nuo 2009 metų veikia „Roboklubas“ – klubas, skirtas studentų kūrybinei – projektinei eksperimentinei veiklai.

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 3-59 kab., LT-50468 Kaunas
Informatikos katedros vedėja

Dalė Lukšaitė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas dale.luksaite@go.kauko.lt

Informatikos katedros sekretorė

Gintarė Jurkševičiūtė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas gintare.jurkseviciute@go.kauko.lt

Automatinis valdymas

Infotronika

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 3-59 kab., LT-50468 Kaunas

L. e. Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros vedėjos pareigas

Dalė Lukšaitė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas dale.luksaite@go.kauko.lt

Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros sekretorė

Inga Motiejūnienė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas inga.motiejuniene@go.kauko.lt

Grafinės technologijos

Multimedijos technologijos

Reklamos technologijos

Katedra rengia kvalifikuotus leidybos ir spaudos, vizualios reklamos ir medijų specialistus. Vykdant studijas ir realizuojant projektus intensyviai bendradarbiaujama su Danijos, Belgijos, Vokietijos, Rusijos, Suomijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis.

Studijų programos realizuojamos rinkos technologijas atitinkančiose praktinio mokymo bazėse. Kompiuterinės grafikos, dizaino ir maketavimo, elektroninės leidybos, animacijos, video ir audio technologijų studijoms įrengtos modernios iMac ir PC kompiuterių klasės, grafikos, leidybos, audio ir video laboratorijos. Studentai dirba Adobe Master Suite, Autodesk, Corel Draw Graphic Suite ir kt. specializuotomis programomis.

Praktinius ofsetinės ir skaitmeninės spaudos, elektroninės leidybos, šilkografijos, brošiūravimo procesų įgūdžius studentai lavina kolegijos Leidybos centre ir spaustuvėje, praktikų metu.

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 2-12 kab.,  LT-50387 Kaunas
Medijų technologijų katedros vedėja

Daiva Sajek

Tel. (8 37) 75 11 39

El. paštas daiva.sajek@go.kauko.lt

Medijų technologijų katedros sekretorė

Gitana Ginevičienė

Tel. (8 37) 75 11 39

El. paštas gitana.gineviciene@go.kauko.lt

Maisto technologija

Maisto sauga ir kokybė

Gastronomija ir maitinimo organizavimas

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje plėtojami kasdienio vartojimo ir sveikatai palankių maisto produktų kokybės ir saugos tyrimai (gaminių vartojimo termino prailginimo taikant įvairias technologijas tyrimai, inovatyvių maisto pakavimo technologijų tyrimai, kt.) bei darniųjų maisto technologijų tyrimai (biotechnologiniai žuvies perdirbimo tyrimai, antrinių produktų iš vaisių panaudojimo konditerijoje technologiniai tyrimai, kt.).

Įkurtos fermentacijos, mėsos, pieno, duonos ir konditerijos produktų technologijos laboratorijos, juslinės analizės laboratorija, procesų ir aparatų laboratorija, maisto technologinių procesų ir maisto kokybės tyrimų laboratorijos, bendrųjų tyrimų gamybinė laboratorija.

Teikiamos konsultacijos maisto produktų gamybos, maisto pramonės antrinių žaliavų perdirbimo, maisto saugos ir kokybės klausimais.

Kontaktai:

Pramonės pr. 22, 3-25 kab.
Maisto technologijos katedros vedėja

dr. Ingrida Kraujutienė

Tel. (8 37) 35 23 12

El. paštas ingrida.kraujutiene@go.kauko.lt

Maisto technologijos katedros sekretorė

Vanda Radavičiūtė

Tel. (8 37) 35 23 12

El. paštas vanda.radaviciute@go.kauko.lt

Baldų ir medienos dirbinių gamyba

Interjero ir baldų projektavimas

Katedra rengia kvalifikuotus medienos srities technologus, inžinierius. Šiame padalinyje veikia įvairios laboratorijos, skirtos praktiniams studentų įgūdžiams formuoti. Katedra koordinuoja medienos apdirbimo technologijų, baldų restauravimo, medienos apdailos, baldų gamybos technologijų, inžinerinės grafikos, grafinio projektavimo, konstravimo ir kitas laboratorijas, veikia įvairios mokomosios dirbtuvės bei praktinio mokymo centras „Tool Technicum“.

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 3-63 kab., LT-50468
Pramoninių technologijų katedros vedėjas

Giedrius Pilkis

Tel. (8 37) 75 11 38

El. paštas giedrius.pilkis@go.kauko.lt

Pramoninių technologijų katedros sekretorė

Elvyra Revuckaitė

Tel. (8 37) 75 11 38

El. paštas elvyra.revuckaite@go.kauko.lt

Facebook puslapis