Technologijų fakultete veikia 5 katedros:

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu plėtojami tyrimai, susiję su agroinovacijomis ir precizinio ūkininkavimo technologijomis, aplinkosauga, gyvulininkystės ir augalų auginimo technologijomis, saugesnių agrožaliavų gamybos metodais, produktų kokybe, kontrole ir rinkodara, rizikų valdymu agrariniame sektoriuje.

Įkurta Agrarinės krypties lauko bandymų bazė – lauko klasė (Alšėnų km.). Pasodintas kolekcinis obelų ir vaiskrūmių sodas (Kauno kolegijos akademinio miestelio teritorijoje). Išmaniam ūkio valdymui naudojamos specializuotos kompiuterinės programos ir mobili GPS įranga, dronas. Agrotechnologijų praktinio mokymo ir bandymų laboratorija yra aprūpinta naujausia laboratorine įranga vandens ir dirvožemių biocheminiams tyrimams atlikti.

Teikiamos konsultacijos ekologinio ūkininkavimo, sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės, gėlininkystės, dendrologijos, augalų apsaugos klausimais. Vykdomi ūkininkų pradmenų kursai pagal ES remiamą LEADAR programą.

Nuo 2007 metų leidžiamas mokslo darbų žurnalas „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“, referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text, EBSCO Publishing.

Geodezijos kryptyje vykdomi tyrimai, susiję su šiuolaikinių geodezinių prietaisų tikslumo tyrimais, kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo problematika, išmaniais sprendimais inžinerijoje, fotometrinio metodo panaudojimu analizuojamojo objekto tikslumo vertinimui bei istorinė kartografija, taip pat vykdoma erdvinė duomenų analizė, naudojant GIS programinę įrangą, įvairių socialinių, ekonominių bei aplinkos planavimo ir apsaugos uždavinių sprendimui.

Teikiamos konsultacijos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, nekilnojamojo turto vertinimo ir teisės, kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo klausimais. Vykdomi geografinių informacinių sistemų pradžiamokslio, nekilnojamojo turto valdymo, geodezininkų ir matininkų mokymai, išduodami kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai.

Edukologiniai tyrimai

Katedroje siekiama pasitelkus modernias mokymo technologijas ir įrangą ugdyti kompetentingus matavimų inžinerijos ir žemės ūkio mokslo krypčių specialistus, sugebančius integruotis į nuolat kintančią veiklos sistemą, darbo rinką, užtikrinti sąlygas bendruomenės narių kompetencijų vystymuisi.

Katedros studentai turi galimybes profesinės veiklos praktikas atlikti Lietuvos privačiose ir valstybės įmonėse, užsienio verslo ir mokslo institucijoje, bendradarbiavimas vyksta pagal pasirašytas socialinio bendradarbiavimo sutartis arba ERASMUS mainų programą.

Kontaktai:

Pramonės pr. 22, 3-36 kab.
Katedros vedėja

Ina Živatkauskienė

Tel. (8 37) 56 12 79

El. paštas ina.zivatkauskiene@go.kauko.lt

Aplinkos inžinerijos katedros administratorė

Simona Jogminienė

Tel. (8 37) 56 12 79

El. paštas aplinkos.inzinerija@go.kauko.lt

Facebook puslapis Interneto svetainė

Kompiuterinių tinklų administravimas

Informacinės finansų sistemos

Programų sistemos

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje plėtojami fizikinių mokslų krypties – energetiniai tyrimai ir tyrimai informatikos inžinerijos bei elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyse. Įsteigta sertifikuota kompiuterių tinklų akademija CISCO Networking Academy.

Nuo 2015 metų pavasario veikia Certiport egzaminavimo centras, kuriame Lietuvos gyventojai gali pasitikrintiMicrosoft technologijų žinias.

Nuo 2009 metų veikia „Roboklubas“ – klubas, skirtas studentų kūrybinei – projektinei eksperimentinei veiklai.

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 3-59 kab., LT-50468 Kaunas
Informatikos katedros vedėja

Dalė Lukšaitė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas dale.luksaite@go.kauko.lt

Informatikos katedros administratorė

Gintarė Jurkševičiūtė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas gintare.jurkseviciute@go.kauko.lt

Pramoninio dizaino inžinerija

Automatika ir robotika (galiojantis pavadinimas  – Automatinis valdymas)*

Išmaniosios sistemos (galiojantis pavadinimas – Infotronika)

Baldų ir medienos dirbinių gamyba

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 3-20 kab., LT-50468 Kaunas

Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjas

Vytautas Čapas

Tel. (8 37) 35 23 41

El. paštas vytautas.capas@go.kauko.lt

Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros administratorė

Inga Motiejūnienė

Tel. (8 37) 75 11 37

El. paštas inga.motiejuniene@go.kauko.lt

Grafinės ir skaitmeninės medijos (galiojantis pavadinimas – Grafinės technologijos)

Multimedijos technologija

Reklamos technologijos

Katedra rengia kvalifikuotus leidybos ir spaudos, vizualios reklamos ir medijų specialistus. Vykdant studijas ir realizuojant projektus intensyviai bendradarbiaujama su Danijos, Belgijos, Vokietijos, Rusijos, Suomijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis.

Studijų programos realizuojamos rinkos technologijas atitinkančiose praktinio mokymo bazėse. Kompiuterinės grafikos, dizaino ir maketavimo, elektroninės leidybos, animacijos, video ir audio technologijų studijoms įrengtos modernios iMac ir PC kompiuterių klasės, grafikos, leidybos, audio ir video laboratorijos. Studentai dirba Adobe Master Suite, Autodesk, Corel Draw Graphic Suite ir kt. specializuotomis programomis.

Praktinius ofsetinės ir skaitmeninės spaudos, elektroninės leidybos, šilkografijos, brošiūravimo procesų įgūdžius studentai lavina kolegijos Leidybos centre ir spaustuvėje, praktikų metu.

Kontaktai:

Pramonės pr. 20, 2-12 kab.,  LT-50387 Kaunas
Medijų technologijų katedros vedėja

Daiva Sajek

Tel. (8 37) 75 11 39

El. paštas daiva.sajek@go.kauko.lt

Medijų technologijų katedros administratorė

Gitana Ginevičienė

Tel. (8 37) 75 11 39

El. paštas gitana.gineviciene@go.kauko.lt

Maisto technologija

Maisto sauga ir kokybė

Gastronomija ir maitinimo organizavimas

Katedroje vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai

Katedroje plėtojami kasdienio vartojimo ir sveikatai palankių maisto produktų kokybės ir saugos tyrimai (gaminių vartojimo termino prailginimo taikant įvairias technologijas tyrimai, inovatyvių maisto pakavimo technologijų tyrimai, kt.) bei darniųjų maisto technologijų tyrimai (biotechnologiniai žuvies perdirbimo tyrimai, antrinių produktų iš vaisių panaudojimo konditerijoje technologiniai tyrimai, kt.).

Įkurtos fermentacijos, mėsos, pieno, duonos ir konditerijos produktų technologijos laboratorijos, juslinės analizės laboratorija, procesų ir aparatų laboratorija, maisto technologinių procesų ir maisto kokybės tyrimų laboratorijos, bendrųjų tyrimų gamybinė laboratorija.

Teikiamos konsultacijos maisto produktų gamybos, maisto pramonės antrinių žaliavų perdirbimo, maisto saugos ir kokybės klausimais.

Kontaktai:

Pramonės pr. 22, 3-25 kab.
Maisto technologijos katedros vedėja

dr. Ingrida Kraujutienė

Tel. (8 37) 35 23 12

El. paštas ingrida.kraujutiene@go.kauko.lt

Maisto technologijos katedros administratorė

Vanda Radavičiūtė

Tel. (8 37) 35 23 12

El. paštas vanda.radaviciute@go.kauko.lt