Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų matavimo, skenavimo įrangos ir specializuotų programinių GIS, CAD įrangų panaudojimu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.

Privalumas: praktika

Praktikos atliekamos kolegijos specializuotose laboratorijose, mokomajame Geodezijos poligone, VĮ „Registrų centras“, UAB „Aerogeodezijos institutas“, Valstybiniame miškotvarkos institute, UAB „Kelprojektas“ ir  kt. statybinėse įmonėse, savivaldybių urbanistikos skyriuose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai vyksta dalinėms studijoms ir praktikai į Slovakiją, Lenkiją, Ispaniją.

Privalumas: specializacijos

Būsimieji specialistai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – taikomąją geodeziją, nekilnojamojo turto kadastrą.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti inžinieriais geodezininkais, matininkais įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos ir kadastro įmonėse, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų organizacijose.  Įgiję dvejų metų darbo patirtį, gali steigti individualią įmonę ar akcinę bendrovę.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Vilniaus Gedimino technikos universitete,  Kauno technologijos universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis: Matavimų inžinerija

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Geodezija – studijų programa, skirta visiems, kurie siekia tapti matavimų inžinerijos specialistais, besidomintiems informacinėmis technologijomis, žemėlapių sudarymu, koordinačių nustatymo iš palydovinių sistemų (GPS) technologijomis, aerofotonuotraukų apdorojimu ir nuotolinių tyrimų metodais, paviršių skenavimu lazerinėmis sistemomis.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Taikomoji matematika
6
Teisės pagrindai
3
Geologija
3
Informacijos technologijos
5
Inžinerinė grafika
6
Ekonomikos pagrindai
3
Geodezijos pagrindai
4
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto teisės pagrindai
6
Fizika
4
Soc. psichologija / Filosofijos įvadas
3
Žmogaus sauga
3
Topografija
5
Fotogrametrija
4
Geodezinių matavimų mokomoji praktika
5
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Geodezija
6
Nuotoliniai tyrimo metodai
3
Geodeziniai prietaisai
3
Užsienio kalba
6
Kartografija
6
Kadastro pagrindai
3
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Kadastriniai matavimai
5
Inžinerinė geodezija 1
3
Statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos
5
Matavimų rezultatų apdorojimas
3
Skaitmeninių planų rengimo ir kadastro duomenų nustatymo profesinės veiklos praktika
8
Inžinerinių geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika
3
Erdviniai duomenys
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Taikomųjų tyrimų metodologija / Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų tvarkymas
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
12
Aukštoji geodezija / Nekilnojamojo turto formavimas
4
Inžinerinė geodezija 2 / Teritorijų planavimas
4
Geografinės ir tematinės informacinės sistemos / Geografinės ir žemės informacinės sistemos
4
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Verslo ekonomika
3
Tiksliųjų geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika
3
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai / Nekilnojamojo turto vertinimas. Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos
6
Specializacijos kursinis darbas
3
Baigiamasis darbas
12
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • dirbti su naujausiais geodeziniais prietaisais ir taikyti naujausių technologijų metodus;
 • sudaryti įvairios paskirties žemėlapius;
 • žymėti vietovėje statinius ir kontroliuoti jų statybos procesą;
 • sudaryti geodezinius ir topografinius planus, atlikti kadastrinius matavimus;
 • modeliuoti erdvinį paviršių GIS, CAD technologijomis, atliekant duomenų analizę;
 • taikyti kosminės geodezijos metodus praktiniams tyriminiams darbams atlikti;
 • formuoti nekilnojamojo turto, inžinerinės infrastruktūros objektus;
 • ruošti ir naudotis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Geodezija
 1. Matematika
  0,4
 2. Fizika*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35