Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Pažintinės praktikos metu studentai įtvirtina ir tobulina kompiuterių tinklo aparatinės ir programinės įrangos diegimo gebėjimus. Gamybinė ir baigiamoji praktika atliekamos duomenų centruose, kompiuterių tinklų projektavimo, diegimo bei kompiuterių tinklo sistemų administravimo ir diegimo Lietuvos bei užsienio šalių įmonėse.

Privalumas: patirtis užsienyje

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikos galimybes tokiose šalyse, kaip Suomija, Belgija, Švedija, Vokietija, Estija ir kt.

Privalumas: dvigubo diplomo galimybė

Suteikiama galimybė įgyti dvigubą diplomą papildomai vienerius metus studijuojant Suomijos Mikkeli taikomųjų tyrimų universitete (https://www.xamk.fi/en/).

Karjeros galimybės

Absolventai dirba informacijos ir ryšio technologijų sistemų specialistais, kompiuterinių tinklų administratoriais, kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administratoriais, kibernetinės saugos specialistais įvairiose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

Studijų tęstinumas

Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos studentai turi teisę stoti į informatikos mokslų antrosios pakopos studijų programas Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2019 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai

Studijų kryptis: Informatikos inžinerija

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metų).  Sudaroma galimybė rinktis dvigubo diplomo informacinių technologijų studijas užsienyje (1 metai, Kauno kolegijoje pabaigus visus studijų programos kursus)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras. Baigusiems dvigubo diplomo studijas suteikiamas dar vienas – inžinerijos bakalauro – laipsnis.

Kompiuterinių tinklų administravimas neatsiejamas nuo šiandien ypač sparčios informacijos ir ryšio technologijų pažangos, tad ši studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti informatikos inžinerijos krypties specialistais, gebančiais užtikrinti stabilų ir saugų informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų darbą. Sudaromos galimybės rinktis vieną iš specializacijų. Kibernetinės saugos specialistai išmano saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas, atpažįsta informacijos sistemų ir kompiuterinių tinklų kibernetinės saugos problemas bei taiko saugos technologijas jų sprendimui. Kiberfizinių sistemų specialistai administruoja kompiuterinių tinklų bei daiktų interneto sistemų tarnybas ir procesus, eksploatuoja techninę – programinę įrangą, taiko virtualizacijos technologijas.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė anglų kalba
5
Matematika 1
5
Informacijos technologijos
5
Inžinerinė fizika
5
Objektinis programavimas
5
Kompiuterių ir tinklo aparatinė įranga (Comp TIA+)
5
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė komunikacija
5
Matematika 2
4
Inžinerinė grafika
4
Elektrotechnika
5
Duomenų valdymo technologija
5
Linux sistemos
4
Pažintinė praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Elektronika
5
Kompiuterių tinklo sauga
4
Kompiuterių tinklai 1
5
Programų inžinerija
4
Teisinės duomenų apsaugos
4
Scenarijų programavimo kalbos/Duomenų saugumas ir kriptografija
5
Tinklapių kūrimo pagrindai / Turinio valdymo sistemos / IT Academy (sertifikavimas anglų kalba) / Dalykai iš KK siūlomo sąrašo
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Daiktų tinklo sistemos
5
Kompiuterių tinklai 2
5
MS Windows sistemos
5
Gamybinė praktika
9
Išmaniųjų įrenginių programavimo technologijos / Informacijos saugos technologijos
3
JavaScript pagrindai / Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2) / IT Academy (sertifikavimas anglų kalba) / Dalykai iš KK siūlomo sąrašo
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Ergonomika ir darbų sauga
5
Debesų kompiuterija
5
Belaidžio ryšio sistemos
4
Skaitmeninė ekonomika
3
Realaus laiko sistemos / Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas
5
Virtualių sistemų administravimas / Kibernetinės saugos valdymas
5
Teisės pagrindai / Kompiuterių tinklai (CCNA 3,4) / Java pagrindai / Dalykai iš KK siūlomo sąrašo
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Baigiamoji praktika
18
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
9
Kursinis projektas
3

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • Taikyti tiriamuosius metodus – kompiuterinį simuliavimą, virtualizavimą, praktinius bandymus.
 • Analizuoti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų poreikius ir įdiegimo sąlygas bei sudaryti techninių reikalavimų specifikacijas.
 • Užtikrinti informacijos ir komunikacijų technologijų sistemų įrangos stabilų ir saugų darbą, nustatyti gedimus bei juos šalinti:
 • Administruoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo tarnybas, atpažinti eksploatavimo ir saugos problemas bei užtikrinti paslaugų kokybę.
 • Atpažinti IRT sistemų kibernetinės saugos problemas ir planuoti, koordinuoti bei įdiegti saugumo technologijas ir priemones.
 • Dirbti kolegialiai komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kompiuterinių tinklų administravimas
 1. Matematika
  0,4
 2. Informacinės technologijos arba fizika*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4 arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Mantas Bartkevičius

Dėstytojas

Tomas Zakarevičius

Absolventas

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Daiktų interneto privalumus atranda su Kauno kolegija bendradarbiaujančios mažos įmonės
2018 06 vasario

Daiktų interneto privalumus atranda su Kauno kolegija bendradarbiaujančios mažos įmonės

Kauno mokslo ir technologijų parkas skelbia: į tinklą sujungtų įrenginių spiečius, galimybė visa tai matyti bei valdyti centralizuotai pasitelkus internetą yra vienas iš privalumų, kuriuos ...

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35