Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentų praktiniai įgūdžiai lavinami lauko-eksperimentinėje mokymo bazėje Alšėnų seniūnijoje bei Kauno kolegijos akademiniame miestelyje, įsikūrusiame Kauno miesto Pramonės prospekte, suformuotame mokomajame sode, gėlynuose. Studentai taip pat praktikas atlieka įvairiose su agroverslų technologijomis susijusiose įmonėse.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai išnaudoja galimybę išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į Danijos aukštąsias mokyklas arba įmones.

Karjeros galimybės

Absolventai dirba žemės ūkio gamybos organizacijose, žemės ūkio produkcijos prekybos organizacijose, savo nuosavame ūkyje.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Aleksandro Stulginskio universitete, Klaipėdos universitete arba užsienio šalių žemės ūkio mokslų krypties universitetuose.

Studijų krypties grupė: Žemės ūkis

Studijų kryptis: Žemės ūkis

Forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Agroverslų technologijų specialisto darbo esmė – planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba
6
Filosofijos įvadas
3
Informacijos technologijos
3
Žemdirbystė
6
Augalininkystės technologijos
6
Gyvulininkystės technologijos
6
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Lietuvių kalbos kultūra
3
Ekonomikos pagrindai
3
Agrochemija
4
Žemės ūkio darbų mechanizavimas
5
Sodininkystės ir daržininkystės technologijos
6
Technologinė praktika
9
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Aplinkos apsauga
3
Augalų apsauga
5
Ekologinės gamybos pagrindai
5
Agroverslai
5
Geoinformacinių sistemų pagrindai
4
Profesinės veiklos praktika 1
5
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Augalininkystės produktų laikymas ir kokybės kontrolė
6
Žemės ūkio rinkodara
5
Prekybos pagrindai
5
Teisės pagrindai
3
Rizikų valdymas agrariniame sektoriuje
3
Profesinės veiklos praktika 2
5
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Žemės ūkio apskaita ir finansai
4
Žemės ūkio verslo planavimas ir organizavimas
3
Profesinės veiklos praktika 3
5
Sodo ir daržo produktų gamybos valdymas / Agroekologija / Draudimo paslaugų rinka
6
Sodo ir daržo augalų apsauga / Ekologinės gamybos technologijos / Draudimų paslaugų ir produktų pardavimas
3
Specializacijos praktika
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Žmogaus sauga
4
Sodo ir daržo produktų kokybė ir jos kontrolė / Ekologiniai produktai ir jų kokybė / Draudimo veiklos organizavimas
3
Sodo ir daržo darbų mechanizavimas / Ekologinio žemės ūkio ekonomika / Draudimo paslaugų valdymas
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
9
Baigiamasis darbas
11

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą;
 • parinkti ir vykdyti augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas;
 • organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą ir užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Agroverslų technologijos
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Kviečiame registruotis į tarptautinį konkursą „AgroTechnologas 2018“
sausio 04 d., 2018 m.

Kviečiame registruotis į tarptautinį konkursą „AgroTechnologas 2018“

2018 kovo – gegužės mėn. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra kartu su Latvijos žemės ūkio universitetu organizuoja tarptautinį konkursą ,,AgroTechnologas 2...
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35