Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo studijų programos dalyko „Socialinės paslaugos“ lektorius Ovidijus Grincevičius siekia, kad studentai ne tik teoriškai išmanytų studijų dalyką, bet ir praktiškai susipažintų su socialinių paslaugų įstaigomis, jų tikslinėmis grupėmis, paslaugų teikimo reglamentavimu ir organizavimu. Todėl šių metų kovo 26 dieną Socialinio darbo studijų programos pirmo kurso studentai kartu su lektoriumi lankėsi Kauno rajono Socialinių paslaugų centre.

Kauno rajono Socialinių paslaugų centras plėtoja efektyvią socialinės pagalbos sistemą Kauno rajone, užtikrina teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir žmonėms su negalia, siekia pokyčio juos įtraukiant į sprendimų priėmimą.
Centro socialinės priežiūros skyriaus vedėja socialiniams reikalams Lina Grigė supažindino studentus su centro veikla, jo padaliniais ir teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Socialinės globos namuose skyriaus vedėja socialiniams reikalams Dovilė Veličkaitė pristatė pastarojo skyriaus veiklą, paskirtį bei socialinių darbuotojų atliekamas funkcijas, atsakė į studentų užduotus klausimus apie socialinių paslaugų klientams organizavimą bei teikimą. Taip pat būsimieji socialinio darbo specialistai lankėsi įstaigos padaliniuose ir skyriuose, kuriuose susipažino su pagyvenusių žmonių dienos centro ir vaikų su negalia ir turinčių individualių pagalbos poreikių dienos centro veiklomis, juose teikiamomis socialinėmis paslaugomis.

Patirtinis mokymasis suteikė studentams galimybę paįvairinti mokymosi kasdienybę, pritaikyti teorines žinias bei iš arti susipažinti su Socialinių paslaugų centro realybe.