Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė kartu su dėstytojomis Aušra Kavaliauskiene ir Ilona Venckiene organizavo apskrito stalo diskusiją „Mentorystė socialinio darbo studijose“, kurioje Socialinio darbo studijų programos absolventai dalinosi savo patirtimi po studijų baigimo, kalbėjosi apie galimybes įsitraukti į socialinio darbo mentorių bendruomenę, aptarė dalyvavimą Kauno kolegijos alumnų klubo veiklose.

Mentorystė socialinio darbo profesinės veiklos praktikos procese yra labai svarbi, kadangi padeda studentui realiose darbinėse situacijose pritaikyti įgytas žinias, todėl jau daugiau nei 10 metų Socialinio darbo katedroje yra plėtojamos mentorystės tradicijos. Programos absolventai mentoriais dažniausiai tampa baigę katedroje organizuojamus mokymus „Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija“ .

Apskrito stalo diskusijoje dėstytojos A. Kavaliauskienė ir I. Venckienė pristatė 2022 m. spalį – 2023 m. vasarį atlikto kokybinio tyrimo „Mentorystės svarba socialiniame darbe naudojant grindžiamąją teoriją (GT)“ rezultatus. Tyrimo metu išryškėjo, jog mentoriaus veikla atsiskleidžia per šiuos etapus: mentoriaus darbo laiko planavimą, lūkesčių išsiaiškinimą ir veiklos struktūravimą, supažindinimą su įstaiga ir klientais, studento įtraukimą į veiklas, bendravimą ir refleksijos bei praktikos užbaigimą.

Tyrimo rezultatai sulaukė didelio renginio dalyvių susidomėjimo bei paskatino diskusiją, kurios rezultatas – naujos įžvalgos mentorystės proceso plėtojimui ateityje.