Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo katedra Lietuvos Socialinių Paslaugų Įstaigų Vadovų Asociacijos užsakymu atliko mokslinį-praktinį tyrimą „Amžėjimo pokyčių suvokimo didinimo svarba, naudojant patyriminio mokymo metodus – imituojančio kostiumo GERT pritaikomumo galimybės ir patirtys“.

Birželio 19 d. Socialinio darbo katedroje buvo organizuoti patyriminio ugdymo mokymai, skirti socialinių paslaugų srities darbuotojams. Mokymus pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Patyriminiai mokymai naudojant amžėjimo pokyčius imituojantį kostiumą GERT“ vedė socialinio darbo katedros lektorės Aušra Kavaliauskienė ir Dainė Krasuckienė. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su tipiškais biopsichosocialiniais pokyčiais amžėjimo procese bei praktinio užsiėmimo metu, naudojant simuliacinius scenarijus, išbandė fizinio mobilumo ribojimo, pakitusių galimybių priimti informaciją bei bendrauti patirtis.

Su kitų inovatyvių patyriminio ugdymo metodų (metaforinėmis ir asociatyvinėmis kortomis, GROW, Galimybių Laukas, psichologinio atasparumo didinimo patyriminiai metodai) taikymo galimybėmis praktikoje dalyvius supažindinimo socialinio darbo katedros dėstytoja dr. Valentina Demidenko. Aptardami patyriminių metodų pagalba įgytos patirties emocinį poveikį, seminaro dalyviai analizavo tikėtinas paslaugų gavėjų patirtis, aptarė naujas idėjas ir galimybes taikyti naujai įgytus įgūdžius savo kasdienėje veikloje. Mokymų dalyviai taip pat tapo tyrimo dalyviais, interviu metu aktyviai dalinosi savo dalyvavimo patyriminiuose mokymuose patirtimi. Tyrimo rezultatai analizuojami ir bus pristatyti Lietuvos Socialinių Paslaugų Įstaigų Vadovų Asociacijai.