LT

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas kviečia į XVIII tarptautinę mokslinę studentų konferenciją „Idėjų forumas 2021“, kuri balandžio 22 d. vyks „Zoom“ platformoje. Konferencijos tikslas – tobulinti studentų mokslines / menines kompetencijas, vykdant praktinės mokslinės / meninės veiklos žinių idėjų mainus ir skatinant tinklaveikos plėtrą.

Konferencijos kryptys: kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste; estetikos ir meno filosofijos aspektai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika; lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos; technlologijų ir verslo pasiekimai bei įžvalgos; kūrybiniai ieškojimai ir atradimai virtualiose meno parodose.

Registruotis į konferenciją galite iki balandžio 20 d.

Visą naudingą informaciją rasite oficialiame „Idėjų forumo 2021“ puslapyje.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų

 

ENG

Faculty of Arts and Education of Kaunas University of Applied Sciences invites You to the 18th international scientific students’ conference „Forum of Ideas 2021”, which will take place on April 22nd on the „Zoom“ platform. The aim of the conference is to improve students’ scientific / artistic competencies by exchanging ideas of practical scientific / artistic activities and promoting the development of networking.

Directions of conference: expression of creativity in design and art; aspects of aesthetics and philosophy of art; problems of pre-school and pre-primary education; topicalities of linguistics, translation, and language teaching/learning; achievements of and insights into technology and business; creative searches and discoveries in virtual art exhibitions.

Registration is open until April 20th.

You will find all useful information on the official website of „Forum of Ideas 2021“.

Conference languages: Lithuanian, English