Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos studentai lankėsi Kauno IX forto muziejuje.

Muziejus forte atidarytas 1959-aisiais, bet iki atveriant jo duris šis statinys buvo kalėjimu, kalinių persiuntimo į SSRS lagerius punktu. Nacių okupacijos metais (1941–1944 m.) IX fortas tapo masinių žudynių vieta, kurioje sušaudyta apie 50 000 žmonių. Forte žmonės masiškai buvo naikinami nuo 1941 m. spalio mėnesio iki pat Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos okupacijos 1944 m. rugpjūtį. Ypatingai žudynių gausa išsiskyrė 1941 m. spalio mėnuo: spalio 4 d. nužudyti 1845, spalio 29 d. – 9200 žydų. Kartu su vietiniais gyventojais IX forte buvo kalinami ir naikinami žmonės iš Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos.

Šiandien Kauno IX forto muziejus įsikūręs dviejuose pastatuose: istoriniame IX forte ir 1984 m. pastatytame, muziejaus reikmėms skirtame memorialiniame statinyje.

Studentai gilinosi į muziejaus istoriją, apžiūrėjo vertingus fondus. Rinkinių apskaitos ir saugojimos skyriaus vedėja Eglė Tamulynienė jiems pristatė saugomus fotografijos, spaudos ir daiktinių eksponatų rinkinius. Aptarė jų apskaitos, apsaugos ir saugojimo specifiką. Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos studentai turėjo retą galimybę pamatyti autentiškus Pirmojo pasaulinio karo, Holokausto, tremties laikotarpius atspindinčius eksponatus.

Taip pat studentai apsilankė restauratoriaus Martyno Koso dirbtuvėse, kuriose susipažino su jau restauruotais ir restauruojamais eksponatais, darbe kylančiomis problemomis ir jų sprendimo būdais.

Kauno IX forto muziejus siekia populiarinti savo veiklą, viešinti saugomus rinkinius ir dalytis gerąja patirtimi.

Kauno IX forto muziejaus nuotr.