Raginame dalyvauti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros lektorės, edukologės, „Family Lab Academy“ įkūrėjos Jovitos Starkutės empiriniame tyrime apie ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigų kultūrą, kurį lektorė atlieka rengdama daktaro disertaciją. Šio tyrimo rezultatai suteiks vertingų mokslinių įžvalgų ir praktinių rekomendacijų šalies ugdymo įstaigų kultūros vystymui ir gerinimui.

Prašome iki vasario 5 dienos užpildyti pateikiamą švietimo organizacijų kultūros tyrimo klausimyną ir prisidėti prie tyrimo, kurio vertė ugdymo įstaigoms ir darbuotojams yra:

  • Visiems užpildžiusiems klausimyną bus įteikiama padėka – galimybė sudalyvauti nuotoliniame praktiniame seminare, kuriame bus pristatomi disertacijos rezultatai, teorinės, praktinės įžvalgos ir rekomendacijos ugdymo įstaigos kultūros tobulinimui. Nuorodą į seminarą rasite užpildę klausimyną.
  • Ugdymo įstaigoms, kuriose klausimyną užpildys daugiau nei 80 darbuotojų, atskirai bus pateikiama organizacinės kultūros ataskaita.

ŠVIETIMO ORGANIZACIJŲ KULTŪROS TYRIMO KLAUSIMYNAS 

Tyrimo metu renkama informacija yra skirta tik moksliniams tikslams. Jūsų anonimiškumas nebus pažeistas: organizacijos pavadinimas ir kiti duomenys nebus viešinami, tyrimo rezultatai bus pateikiami apibendrintai.

Kontaktai pasiteiravimui: el. paštas – jovita.starkute@gmail.com, tel. 8676 36516