Tik pedagoginėje praktikoje (realioje ugdymo(si) aplinkoje) teorinis žinojimas virsta gebėjimais, įgūdžiais. Visą studijų semestrą, sistemingai kaupus ir gilinus žinias patyriminio mokymo(si), tarpdalykinio (STEAM) integravimo klausimais, studijavus atnaujinamus, priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius, dokumentus, susipažinus su edukacinių projektų planavimu bei išlaikius teorinius tarpinius studijų dalykų – Matematikos pažinimas ir žaidimai (dėstytoja Asta Jakimavičienė) bei Ugdymo projektų valdymas (dėstytoja dr. Sigita Saulėnienė) – atsiskaitymus, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros I ir II kurso studentams galutinis įvertinimas tapo iššūkiu. „Praktinius egzaminų klausimus studentams ir teko laikyti praktiškai, o jų vertintojais tapo – vaikai“, – akcentuoja Pedagogikos katedros vedėja A. Jakimavičienė. Kartu su socialiniais partneriais – Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogais ir administracija – Pedagogikos katedros studentai suplanavo ir įgyvendino dvi respublikinio projekto „Alergiškas vaikas darželyje“ veiklas.

Įvadiniu šio projekto renginiu tapo antrojo kurso studentų inicijuotas „Pramogų ir žaidimų rytmetis“, kurio metu 3-7 metų amžiaus vaikai žaidė aktyvius judriuosius žaidimus, tapo studentų kuriamų istorijų (naratyvinių žaidimų) herojais, pasitelkdami vaizduotę, žinias ir patirtis kūrė „slapto pabėgimo iš burtininko laboratorijos“ planus, neslėpdami nuostabos susipažino su darželio pievos gyventojais ir kt. Kurdami rytmečio scenarijų ir veiklas studentai atsižvelgė į skirtingą vaikų amžių taip pat lopšelyje-darželyje „Klevelis“ realizuojamas dvi ( „Geros pradžios“ ir  M. Montessori) ugdymo metodikas.

Pirmojo kurso studentų išbandymu tapo tyrinėjimų ir atradimų diena „Aktyviai veikiu – patirtį kaupiu“, kurioje vaikų laukė septynios (pagal 7 ugdymo kompetencijas) žaidimų stotelės, kuriose, pasitelkdami kūrybiškumą ir prigimtinį poreikį pažinti, mažieji tyrinėtojai atliko pirmuosius gamtamokslinius bandymus, susipažino su fizikiniais, matematiniais, inžineriniais dėsningumais, o studentai – su STEAM idėjų realizavimu praktikoje. Studentus veiklų metu stebėjo ir buvo pasiruošusios padėti ne tik Pedagogikso katedros dėstytojos dr. Sigita Saulėnienė ir Vaida Valalytė, bet ir mentoriai – ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Klevelis“ mokytojai bei projekto veiklų koordinatorės: socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, menų pedagogės Jolanta Stūronaitė, Asta Savickienė.  Be visų ugdymo organizavimo iššūkių, tyrinėjimų ir atradimų dienoje studentai turėjo papildomą – tiek veiklų trukmė, pobūdis, tiek jose naudojamos priemonės turėjo atitikti svarbiausią principą – būti pritaikytos individualiems vaikų, sergančių astma ir / ar alergija, poreikiams. Abiejuose projekto renginiuose dalyvavo ir mažųjų tėveliai.

Anot respublikinio projekto „Alergiškas vaikas darželyje“ iniciatorės  lopšelio – darželio „Klevelis“ direktorės Raimondos Rasos Rumšienės, abi projekto veiklos, kuriose dalyvavo studentai, įgyvendintos sėkmingai. Po ilgo atskirties dėl COVID – 19 pandemijos laikotarpio ir vaikams, ir į projektą įsitraukusiems jų šeimos nariams tai buvo džiugus įvykis, paskatinęs bendradarbiavimą ir projekto veiklose plėtotų idėjų – ugdymo(si) per patirtis, STEAM metodikos, naratyvinių ir laisvų vaikų žaidimų skatinimo, tęstinumą. „Klevelio“ vadovė pažymėjo, kad renginiai, kuriuos įgyvendina ne vienos įstaigos, tačiau keletos, keliolikos ar keliasdešimties įstaigų bendruomenės, turi išliekamąją vertę. R. R. Rumšienė pasidžiaugė ilgamečiu ir kokybišku bendradarbiavimu su Pedagogikos katedra ir nuolatiniu keitimusi teorinėmis žiniomis bei praktinėmis įžvalgomis. Pedagogikos katedros studentų suplanuotos veiklos buvo viešinamos ir rekomenduojamos įgyvendinti visiems respublikinio projekto „Alergiškas vaikas darželyje“ dalyviams.

Studentų teigimu, iššūkių įgyvendinant projekto veiklas buvo daug. Atsižvelgiant  į individualius vaikų poreikius, pomėgius, gebėjimus ar norus teko spontaniškai keisti veiklų pobūdį, trukmę, susitarti, persigrupuoti, padėti kitam grupės draugui, atsakyti į nenumatytus vaikų klausimus, priimti komplimentus ir atviras vaikų pastabas. Reikėjo gerai pagalvoti, kaip sudominti gudruolius vyresnius vaikus ir kaip į veiklas įtraukti mažiausius, kurie dėmesį išlaiko tik tris minutes.

Studentai iššūkį įveikė, egzaminą išlaikė ir paatviravo, jog šias dienas mielai pakartotų, kadangi pedagogo profesiją pasirinko tvirtai apsisprendę eiti šiuo keliu.