Kauno kolegijos Pedagogikos katedros docentė dr. Sigita Saulėnienė, Menų akademijos Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos koordinatorė, stiklo menininkė Sigita Grabliauskaitė, dėstytojos – odos menininkė Lolita Grabauskienė ir tekstilininkė Birutė Sarapienė, Dizaino studijų programos dėstytoja, grafikė Sigutė Bronickienė spalio 16 d. dalyvaus Vilniaus dailės akademijos (VDA), Lietuvos dailės ugdytojų draugijos (LDUD) ir Liepojos universiteto organizuojamame tarptautiniame simpoziume „Meninio ugdymo gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, kūrybinė raiška“, vyksiančiame VDA.

Simpoziumo organizatoriai koncentruosis į meninio ugdymo kaitos skatinimą, renginyje kviesdami diskutuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistus, menų ir technologijų mokytojus, dėstytojus, mokslininkus. Pristatydami metodinės veiklos rezultatus, atskleisdami savo kūrybinės (mokslinės/meninės) veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą, renginio dalyviai dėmesį sutelks į ugdymo naujoves ir problemas, ugdymo turinio ir proceso kokybės analizę, šiuolaikines pedagogų kompetencijas ir jų plėtros bei vystymo galimybes, ugdymo(si) aplinkų įvairovę ir prielaidas kaitai, ugdytojų bendradarbiavimo su tėvais problemas ir lūkesčius, šiuolaikinius ugdytinius – kūrybiškai mąstančią ateities kartą.

Simpoziumą moderuojant  dr. S. Saulėnienei ir Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos vadovei Editai Kavaliauskienei,  dėstytoja L. Grabauskienė skaitys pranešimą „Meninė knygrišystė kaip kūrybos ir saviraiškos objektas studentų darbuose“, o dėstytoja S. Bronickienė dalinsis refleksijomis iš Venecijos bienalės. Išklausę pranešimus, renginio dalyviai bus pakviesti į simpoziumą lydinčios parodos, eksponuojamos VDA ekspozicinėse erdvėse (Maironio g. 6, Vilnius), atidarymą. Parodoje bus pristatomi dr. S. Saulėnienės, S. Grabliauskaitės, L. Grabauskienės, B. Sarapienės kūriniai.

Simpoziumo rengėjai: Vilniaus dailės akademijos Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokyla (Lietuva), Liepojos universitetas (Latvija), Lietuvos Dailės ugdytojų draugija (Lietuva)

Paroda veikia: 2020 10 16 – 2020 10 31