Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, psichologinei ir fizinei paauglių sveikatai gresia pavojus, kurį sukelia priklausomybė nuo mobiliųjų įrenginių. Siekdamos prisidėti prie šios problemos sprendimo Baltijos šalyse, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros lektorės Raimonda Sadauskienė, Jolanta Stūronaitė ir Kalbų centro lektorė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė dalyvauja tarptautiniame, Latvijos krikščioniškosios akademijos koordinuojamame, „Nordplus“ projekte „Paaugliai be ekranų: priemonių socialinės sąveikos ugdymui per meną kūrimas“ (angl. „Teens Without Screens: Developing Tools For Social Interaction Through Arts“). Projekte taip pat dalyvauja institucijos iš Latvijos – Majori vidurinė mokykla, Profesionalioji baleto ir šokių mokykla, bei Suomijos – Diaconia kolegija, Olgos teatras. Pagrindinis projekto partnerių tikslas – sukurti pedagogams skirtas novatoriškas priemones (metodinių priemonių rinkinį), skirtas darbui su paaugliais, kurios padėtų sudominti juos alternatyviais kūrybiškais būdais, ką veikti ir kaip bendrauti mokykloje pertraukų tarp pamokų metu nesinaudojant mobiliaisiais įrenginiais.

Sausio 11 dieną Kauno kolegijoje, kaip viena iš projekto veiklų, organizuotas seminaras/mokymai, skirtas vidurinių mokyklų pedagogams. Projekto partneriai supažindino jo dalyvius su įvairiomis aktyviomis veiklomis, kuriose apsijungia skirtingos meno formos – vaizduojamoji dailė, drama, baletas, rekomendavo kaip jas integruoti į moksleivių kasdienes veiklas. Jūrmalos Majori mokyklos pedagogės pristatė pilotinę projekto veiklą. Technologijų naudojimas mokymo(si) procese nėra tik žalingas, tačiau aktyvių kūrybinių veiklų įgyvendinimas mokyklose pertraukų metu, neabejotinai daro teigiamą poveikį moksleiviams, nes padeda socializuotis, stiprina jų psichinę sveikatą, skatina dvasinį augimą.

Tačiau seminaro/mokymų dalyviai ne tik klausėsi teorinių pranešimų – jie aktyviai dalyvavo, kurdami novatoriškas priemones. Pedagogų mintys, įžvalgos, idėjos padės projekto partneriams tobulinti projekto veiklas, siekiant išsikelto tikslo.