Moksleiviai ir būsimieji studentai, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas kviečia Jus į ATVIRŲ DURŲ DIENAS online, kurios vyks gegužės 26 – 28 dienomis.

Virtualaus susitikimo metu Menų ir ugdymo fakulteto bendruomenės nariai supažindins Jus su trijuose fakulteto padaliniuose – Menų akademijoje, Pedagogikos katedroje ir Kalbų centre – dėstomomis studijų programomis, priėmimo reikalavimais, finansavimo galimybėmis, dalies studijomis užsienyje, karjera po studijų.

O taip pat bus atsakyta į visus Jums iškilusius klausimus.

Renginio programa:

2020-05-26
15.00 – 16.00 val., ugdymo mokslai – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

2020-05-27
15.00 – 16.00 val., humanitariniai mokslai – Anglų kalba ryšiams su visuomene, Verslo anglų kalba

2020-05-28
15.00 – 16.00 val., menai – Dizainas, Mados dizainas, Įvaizdžio dizainas, Fotografija, Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas, Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Registruotis į renginį galite iki gegužės 25 d. 

Visą Jums aktualią informaciją apie Menų ir ugdymo fakultetą galite rasti čia.