Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos atstovai: vadovas Lukas Alsys, Mados dizaino dėstytoja Milda Jankuvienė, Dizaino dėstytojai Kęstutis Vaikšnoras ir Gintarė Jarašienė, kartu su partneriais įgyvendina tarptautinį projektą „Exploring Green Futures: Integrating the New European Bauhaus into Art and Design Education“ („Futures Design-ED“). Projekte dalyvauja penkių institucijų atstovai iš Lietuvos, Kipro (Frederiko universitetas yra projekto koordinatorius), Belgijos, Italijos ir Graikijos.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Sukurti hibridines ir alternatyvias mokymosi erdves pagal NEB;
  • Tobulinti tvarias meno ir dizaino pedagogų kompetencijas;
  • Stiprinti ir gerinti įsidarbinimo galimybes kūrybinėse industrijose;
  • Skatinti elgesio pokyčius, atitinkančius žaliąją pertvarką.

Realizuojant projekto „Futures Design-ED“ tikslus, siekiama plėtoti ir integruoti meno ir dizaino mikrokredencialų dalykus į esamas aukštojo mokslo programas, daugiausia dėmesio skiriant įgūdžių tobulinimui, kurie laikomi būtinais įgyvendinant žaliąją pertvarką (angl. the Green Transition), darnaus vystymosi tikslus (angl. the Sustainable Development Goals – SDGs) ir naująjį Europos Bauhausą (angl. the New European Bauhaus – NEB). Orientuojamasi į skirtingų dizaino disciplinų (interjero, grafikos, mados ir kt.) studentus ir minėtose kryptyse dirbančius profesionalus. Toks posūkis link tvarumo aukštojo mokslo meno ir dizaino programose padės būsimiems įvairių krypčių dizaineriams tęsti projekto viziją, susijusią su užmoju kurti gražias, tvarias, įtraukias vietas, produktus bei taikyti darnaus vystymosi tikslus kasdieninėje ir profesinėje veikloje.

Menų akademijos atstovai įsitraukdami į tarptautinio projekto „Futures Design-ED“ įgyvendinimą, kuria tvarią, įtraukią ir kūrybišką ateitį.

Daugiau informacijos projekto internetiniame puslapyje ir feisbuko paskyroje.