Danijos ir Lietuvos tarpusavio šalių komiteto (ICC) stipendija yra skiriama Lietuvos Respublikos universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų studentams, besimokantiems tiek valstybės finansuojamose, tiek mokamose vietose bakalauro arba panašaus lygmens studijose. Stipendija suteikiama pirmosioms asmens studijoms. Atrenkant kandidatus, atsižvelgiama į socialinę padėtį, šeimos padėtį bei galimus kitus veiksnius.

Teikiantiems paraiškas stipendijai gauti nėra taikomi reikalavimai dėl konkrečios studijų krypties.

Šiais metais bus skiriamos net šešios stipendijos.

ICC stipendijų skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo tvarka

Informacija savarankiškai paraiškas teikiantiems studentams:

Paraiškoje reikia nurodyti jus rekomenduojantį „Rotary“ klubą. Siūlome susisiekti su klubais jūsų mieste ir paprašyti rekomendacijos. Lietuvos „Rotary“ klubų sąrašą rasite čia. Jus rekomenduojančiam „Rotary“ klubui paraiška turi būti pateikta iki rugpjūčio 15 d.

Forma užpildymui (anglų kalba)

Kilus klausimų dėl stipendijų, prašome kreiptis į Lietuvos ICC kontaktinį asmenį – Faustą Tolkušiną iš Vilniaus Gedimino RK, el. p.: icc@rotary.lt

Daugiau informacijos – čia.