Iki birželio 28 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius) eksponuojama Kauno kolegijos Menų akademijos Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos studentų „Gamtos formų studijų“ praktikos metu sukurtų iliustratyvių piešinių ir siužetinių kompozicijų paroda.

Platonas ir Aristotelis formą siejo su daikto esme, suvokiama protu ir laikė ją tobula vertybe, priskirdami formai filosofinę – būties ir dieviškąją – procesų jėgas. Formos studijos atspindi menininko individualumą, sugebėjimą jausti ir mąstyti, kūryba pasiekti dvasinius lygmenis.

Formos fenomenas, kuris išreiškiamas vizualiosios, taikomosios dailės kūriniuose, reikalauja išmanyti svarbiausius formos sudarymo principus, kurie atsiskleidžia stebint gamtos formas, jų įvairovę bei išskirtinumus. Kontūras arba siluetas įprasmina objekto formą, tačiau jos emocinis poveikis pasireiškia per atskirų dalių ir visumos santykį, organišką objekto struktūrą. Formos sudarymas, grindžiamas ne tik jausmais, bet ir logika, ne tik menu, bet ir mokslu.

„Gamtos formų studijų“ praktikos metu studentų sukurtuose piešiniuose atsiskleidžia plati formų ir jų kombinacijų įvairovė. Studentų kompozicijose vystomas siužetinis naratyvas, sukuriamas iš asmeninių refleksijų ir komponuojamų faunos bei floros motyvų, tyrinėjant pasirinktų objektų medžiagiškumą, spalvinę gamą, formų unikalumą.

Sigita Grabliauskaitė

Parodos dalyviai: Eglė Kuprytė, Karolina Leknickaitė, Monika Tamoliūnaitė, Gintarė Juškaitė, Laura Ruibavičiūtė, Jolita Mockutė , Reda Baranauskaitė, Ofelija Parašinskaitė, Lukas Minkevičius

Parodos kuratorė: Sigita Grabliauskaitė