Įvairovė šiuolaikinio socialinio darbo kontekste apima etniškumo, negalios, amžiaus, religijos, kalbos, kultūros, tautybės, lyties įvairovės, naujos bendruomenės grupės, subgrupės (suverenai ir kt.), dirbtinio intelekto klausimus. Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį socialinio darbo mokslo ir praktikos sričiai.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo katedra lapkričio 22 d. 10.00 val. kviečia dalyvauti forume ir drauge ieškoti atsakymo, kaip įveiklinti įvairovę, kuri, viena vertus, kuria įtampą, kita vertus, gali tapti naujuoju teigiamos perspektyvos potencialu. Renginio programoje – mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis darbas ryškėjančios įvairovės kontekste“ bei kūrybinės dirbtuvės „Pasimatuok socialinio darbuotojo profesiją“.

Mišriu būdu vyksiančioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Socialinis darbas ryškėjančios įvairovės kontekste“, organizuojamoje kartu su Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija, bus aptariamos socialinių paslaugų vystymosi galimybės savivaldybėse įvairovės kontekste bei jų sąsajos su realizuojama Socialinio darbo studijų programa.

Kūrybinėse dirbtuvėse „Pasimatuok socialinio darbuotojo profesiją“ studentai dalysis studijų metu bei dalyvaujant „Erasmus+“ mainų programoje įgyta patirtimi, absolventai, „Alumni“ klubo nariai pasakos apie iššūkius dirbant socialinį darbą su įvairių grupių klientais, socialiniai partneriai pristatys įvairovės formas socialinio darbo profesijos lauke.

Forumas vyks: lapkričio 22 d. 10 – 14 val. Kauno kolegijoje (Pramonės pr. 22A, Kaunas, 202 ir 407 auditorijose). Forumas yra Kauno kolegijos organizuojamo renginio „Praktikos ir karjeros dienos’23“ programos dalis.

Forumo partneriai: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija, Jonavos rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, NVO organizacijos.

Forumo programa – jau netrukus.