Iki gegužės 31 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Emanuelio Levino centre (V. Putvinskio g.14, Kaunas) eksponuojama odos objektų paroda „Sandūra“, kuruojama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos lektorės, odos menininkės Lolitos Grabauskienės. Paroda skiriama Lietuvos universitetų metams bei šiais metais 100-metį švenčiančiai Kauno meno mokyklai.

Universitetų dėka Lietuvoje plėtėsi net tik švietimo sistema, bet gerėjo šalies ekonomika, sveikatos ir sporto sistema, kūrėsi lietuviška mokslo terminija ir naujos mokslo šakos, išleisti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, įsteigti pirmieji lietuviški mokslo ir meno centrai, brendo žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai. Pedagoginę ir kultūrinę veiklą vykdė žinomi Lietuvos ir Europos intelektualai, filosofai, aukščiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai.

Parodos tema, pasak jos kuratorės L. Grabauskienės, neribojanti ir nevaržanti kūrybinės laisvės. „Sandūra“ – tai laikotarpių, kultūrų, architektūros stilių, meno ir mokslo, autoriaus ir žiūrovo, filosofijos ir gyvenimo, seno ir naujo, klasikos ir originalumo susilietimas, susijungimas. Ši tema žymi ir laikotarpį, kuriame gyvename: keitėsi šimtmetis, tūkstantmetis, sistema, žmonių sąmonė, įvyko daugybė pokyčių visame pasaulyje“, – sako kuratorė.

Eksponuojamuose odos meno objektuose per formą, faktūrą, spalvą kiekvienams menininkas individualiai perteikia kūrinio idėją ir emociją. Autorius vienija natūralios ir plastiškos odos medžiagos, lengvai pasiduodančios formavimui, dažymui, atspaudimui, naudojimas kūryboje, idėjas realizuojant tiek dvimačiuose objektuse, tiek erdvinėse formose. „Šią medžiagą kūrybai noriai naudoja ne tik profesionalūs odos menininkai, studijavę Estijos dailės akademijoje ir tęsiantys ilgametį kūrybinį bendradarbiavimą, bet ir tekstilės, dizaino, grafikos ir kitų sričių kūrėjai, savaip taikantys kūrybines technologijas ir perteikiantys menines idėjas šioje medžiagoje“, – pažymi L. Grabauskienė.

 

Parodos dalyviai: Ramutė Toliušytė, Relita Mielė, Lolita Grabauskienė, Gražina Kuprevičienė, Rasa Mačiulienė, Danutė Gajauskienė, Jūratė Armonavičiūtė, Algimantas Šlapikas, Virginija Ligeikienė, Jolanta Dambrauskienė, Roma Serapinaitė, Liene Eltermane

Parodos kuratorė: Lolita Grabauskienė

Paroda veikia: 2022 04 25 – 2022 05 31

Viršelyje: LSMU Emanuelio Levino centro nuotr.