Gegužės 7 d. Kauno kolegijoje vyks Menų ir ugdymo fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“. Šia konferencija siekiama skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo studijose bei profesinėje veikloje sklaidą.

Konferencijos kryptys:

Kritinio mąstymo interpretacija mene
Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste
Inovacijos kalbų ir vertimo studijose
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika

Išsamesnę informaciją apie konferenciją rasite čia.

Kauno kolegijos bendruomenės nariams registracijos mokestis netaikomas.

EN

On May 7 Kauno kolegija / University of Applied Sciences, Faculty of Arts and Education are holding international scientific-practical conference „Art, Design, Languages and Education: Innovations in Theory and Practice“. We are inviting You to participate!

All information You need is here.