Sausio 18 d. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15, Kaunas) atidaroma Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos Dizaino studijų programos dėstytojos Sigutės Bronickienės ir Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos dėstytojos Birutės Šležienės kuruojama paroda „Kauno architektūros motyvai piešinyje“, kurioje eksponuojami įvairių kursų ir specialybių studentų piešiniai, saugomi Menų akademijos metodiniame fonde.

Eksponuojami darbai sukurti tarp dailininko Justino Vienožinskio įkurtos ir jo pastangomis pastatytos Kauno meno mokyklos (1922 – 1940 m.), pirmosios Lietuvoje meno institucijos, šiais metais žyminčios 100-mečio jubiliejų, pastato sienų. Skirtingomis technikomis kurtuose, praėjusio šimtmečio pabaigos ir XXI amžiaus pirmųjų dešimtmečių laikotarpį apimančiuose darbuose, kuriuose vaizduojama Kauno architektūra, atsiskleidžia piešimo, kaip vaizduojamojo meno šakos, pokyčiai, kuriuos lemia keletas faktorių: dėstytojų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai bei specifika, piešimui skirto laiko trukmės mažėjimas, edukacinės bei estetinio ir meninio ugdymo paradigmų virsmas, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas, kuris kvestionuoja tradiciškai suvokiamo piešinio sampratą.

Tačiau aktuali tebėra piešimo, kaip mokymosi dalyko, svarba žmogui, plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą, siekiant akies ir rankos judesių tikslumo, pastabumo, formos suvokimo ir erdvinio mąstymo, vaizduotės ir estetinio skonio formavimosi.

Parodos kuratorės: Sigutė Bronickienė, Birutė Šležienė

Dėl vasario 12 d. prasidedančių Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus (Rotušės a. 15, Kaunas) renovacijos darbų, paroda baigiama eksponuoti anksčiau.

Viršelyje: R. Čerkauskas, 1987 m., dėst. B. Šležienė