Balandžio 11 d. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete lankėsi Kauno lopšelio – darželio „Smalsutis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Gudručiai“ vaikai. Drauge su vaikais atvyko mokytojos Brigita Kabišienė, Pedagogikos katedros alumnė Inga Maciulevičienė, logopedė bei meninio ugdymo mokytoja Giedrė Černikienė ir mokytojos padėjėja Gražina Palavinskienė. Vizitą inicijavo Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo ir Pedagogikos katedros, o vaikus šioje ekskursijoje lydėjo ir veiklas inicijavo dėstytojos Ilona Venckienė bei Sigita Saulėnienė.

Mažieji „Gudručiai“ susipažino su Kauno kolegijos aplinkomis: žaliąja erdve, studentų poilsio zonomis, sporto sale. Su Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos pirmo kurso studentais, apsilankė atradimų, tyrinėjimų, nuotykių erdvėje – kolegijos vaikų kambaryje, kuriame, studentų sukurtų kontekstų metu, sužinojo kas yra knygos ženklas, kokie galimi jo gaminimo būdai, kūrė ir atspaudė ekslibrisą „namų“ sąlygomis, nespecializuotojoje auditorijoje. Mažieji svečiai tyrinėjo, plėtojo iniciatyvumo, kūrybingumo ir pažinimo kompetencijas, o po individualių meninės raiškos veiklų, buvo pakviesti kartu pažaisti eksperimentavimui ir žaidimams skirtoje laboratorijoje. Vizito pabaigoje vaikai, jų mokytojai, dėstytojai ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentai apsilankė Socialinio darbo katedros „Patyriminių studijų“ kabinete, kuriame išmoko keletą aktyvių žaidimų, skatinančių kūrybiškumą, dėmesingumą ir atmintį.

Pedagogės, Kauno kolegijos alumnės Ingos Maciulevičienės teigimu, priešmokyklinukų pažinimo plėtotė už įstaigos ribų yra veiksmingas jų ugdymo(si) būdas. Apsilankymas Kauno kolegijoje, susipažinimas su auditorijomis ir erdvėmis, kuriose mokosi būsimos mokytojos, vaikams paliko labai didelį įspūdį – vaikai grįžo spindinčiomis akimis ir labai laimingi.