Kauno kolegijos Kalbų centro studentams seminarą vedė ryšių su visuomene ekspertas Arūnas Armalis, mokymus organizacijų ir asmenų komunikacijos temomis organizuojantis nuo 2010 – ųjų. Lektorius komunikacijos srityje dirba nuo 1998 – ųjų, o pastarąjį dešimtmetį dėmesį skiria verslo, politikos bei viešojo sektoriaus ryšių su visuomene projektams.

Pirmojoje A. Armalio seminaro dalyje, nagrinėjant temą „Organizacijos ir lyderio komunikacija“ buvo ieškoma atsakymų į klausimus: kokia yra lyderio vieta organizacijos komunikacijoje?, kuo panaši ir kuo skiriasi organizacijos ir lyderio komunikacija?, kaip skiriasi viešojo ir privataus sektorių komunikacija? Lektorius pristatė vidinės ir išorinės komunikacijos organizacijoje ypatumus, aptardamas tinkamus bei netinkamus pavyzdžius.

Antrojoje seminaro dalyje, aptariant lyderio komunikacijos socialiniuose tinkluose aspektus, A. Armalis pasidalino efektyvaus kalbėjimo ir rašymo socialiniuose tinkluose metodais.

Trečiojoje  seminaro dalyje buvo gilinamasi į darbo su neigiama informacija ypatumus ir aiškinamasi, kas yra komunikacinės krizės, kokios yra dažniausiai daromos klaidos jas sprendžiant ir kaip elgtis, kad nuostoliai organizacijos ir lyderio reputacijai būtų kuo mažesni.

Išsamus, intensyvus A. Armalio seminaras buvo ypač aktualus ir naudingas Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programų studentams.