Siekdamos tobulinti Kauno kolegijos Kalbų centre dėstomą Verslo anglų kalbos studijų programą bei dalykų turinius, Kalbų centro vadovė Renata Sedliorienė kartu su lektorėmis Gemma Navickiene ir Asta Pukiene dalyvavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto bei Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato organizuotoje konferencijoje „Vertimas šiuolaikinėje visuomenėje: kintantis vertėjo vaidmuo, etika ir lūkesčiai“.

Pirmojoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė vertimo profesionalai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio: Jungtinės Karalystės Astono universiteto profesorė emeritė dr. Christina Schaeffner aptarė vertėjo profesionalumo ir etikos klausimus; Varšuvos universiteto docentė dr. Lucja Biel pranešime apie kintančio specializuoto vertimo pobūdį analizavo vertėjo-žmogaus ir vertimo programų santykį bei pranašumus; UAB „Tildė“ direktorė Renata Špukienė konferencijos dalyviams pristatė vertimo rinkos Lietuvoje ypatumus bei šiuolaikinio vertėjo reikalavimus; UAB „OVC Consulting“ konsultantė Mirolanda Trakumaitė pasakojo apie darbuotojų asmenybių tipus, išryškino jų atitikimo profesijai ir organizacijai svarbą bei vertėjui būtinas asmenybės savybes.

Antrojoje konferencijos dalyje dalyviai buvo padalinti į skirtingas darbo grupes. Pirmoje grupėje – Europos Komisijos atstovės Rita Dedonienė ir Sigita Stankevičienė pristatė vertimo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente specifiką ir įtraukė konferencijos dalyvius į diskusiją apie vertėjo profesijos pokyčius; antroje grupėje – kviestinė lektorė docentė dr. Lucja Biel pristatė specializuotų tekstų vertėjų rengimo ypatumus; trečiojoje grupėje – kviestinė lektorė profesorė dr. Christina Schaeffner aptarė vertimo studijų naujoves.

Konferencija buvo skirta visiems vertimu bei vertėjų rengimu besidomintiems asmenims, todėl buvo galima išgirsti klausimų bei nuomonių ir iš aukštųjų mokyklų, ir iš vertimų biurų atstovų ar laisvai samdomų vertėjų.