Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro atstovės aktyviai veikia tarptautinėje erdvėje ne tik mokslo metais, bet ir vasarą. Kalbų centro vadovė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė ir dėstytoja Asta Pukienė stiprino kolegijos tarptautiškumą tarptautinėse konferencijose Italijoje ir Ispanijoje.

Birželio 20-21 dienomis, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro dėstytoja Asta Pukienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „The Future of Education“ Florencijoje, Italijoje. Konferencijoje, kurioje susirinko daugiau nei 200 dalyvių iš 38 šalių, Asta Pukienė skaitė pranešimą apie tipines kalbos klaidas turistiniuose tekstuose bei būdus, kaip jų išvengti pasitelkiant dirbtinį intelektą. Ši konferencija suteikė puikią galimybę susipažinti dalyviams iš įvairių pasaulio institucijų, įmonių bei organizacijų, dalintis žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis apie atliktus tyrimus bei taikomas inovacijas. Dėstytoja ne tik dalyvavo konferencijoje, bet ir užmezgė naudingų ryšių su kolegomis iš kitų šalių, aptarė galimas bendradarbiavimo formas ir būsimas projektų galimybes.

Liepos 1-3 dienomis Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro vadovė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė ir dėstytoja Asta Pukienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „EDUlearn“ Palmoje, Ispanijoje, kurioje pranešimus pristatė daugiau nei 800 dalyvių iš 80 pasaulio šalių. Dėstytojos dalinosi savo patirtimi ir atliktais tyrimais sprendžiant aktualius lingvistinius klausimus bei šiuolaikinių technologijų panaudojimą. Kalbų centro vadovė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė moderavo sekciją skirtą kalbų ir technologijų aktualijoms „Foreign languages Technologies“ „EDUlearn“ konferencija – tai puiki galimybė pasidalinti žiniomis ir patirtimi su kitais ugdymo įstaigų profesionalais, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, tyrimus ir inovacijų diegimą įvairiose srityje.

Džiaugiamės darbuotojų aktyvumu stiprinant kolegijos poziciją tarptautinėje erdvėje ir tobulinant profesines kompetencijas.