Kauno kolegijos Kalbų centras kartu su Kartagenos universitetu (Ispanija) bei mokslo ir švietimo institucijomis iš Graikijos dalyvauja trejų metų trukmės tarptautiniame „Erasmus+“ projekte INDIe (Interactive Digital Content Platform to share, reuse and innovative in the classroom), kurio metu yra kuriama interaktyvi mokymosi platforma, vystomas jos turinys, rengiama skaitmeninė metodinė medžiaga, pateikiami įtraukiantys mokymosi metodų modeliai.

Projekto metu jo koordinatoriai – Kartagenos universitetas – sukūrė ir nuolat tobulina interaktyvaus mokymosi įrankį INDIetool, kuriuo naudodamosis projekte dalyvaujančios mokslo ir švietimo institucijos kuria skaitmenines interaktyvias užduotis.

Gegužės 14 – 15 dienomis vykusio virtualaus susitikimo metu, projekto partneriai pristatinėjo savo sukurtą medžiagą, aptarinėjo įrankio privalumus ir jo taikymo trūkumus, konsultavosi su koordinatoriais dėl įrankio tobulinimo. Kalbų centro dėstytoja Vaida Misevičiūtė, naudodamasi INDIetool, sukūrė ir paskaitose panaudojo 4 modulius anglų kalba. Dėstytoja atliko studentų apklausą, kurios rezultatus pristatė virtualaus susitikimo metu. V. Misevičiūtė pateikė įrankio privalumų ir trūkumų analizę, rekomendacijas, ką reikėtų tobulinti, norint dirbti su šiuo įrankiu.

Planuojama, jog projekto pabaigoje INDIe platforma pasiūlys plačias galimybes rengiant mokymo(si) medžiagą: ji bus skirta įvairaus lygmens švietimo institucijoms (nuo vaikų darželių iki universitetų), apims įvairias sritis (nuo kalbų mokymo(si) iki fizikos ar automatikos), bus pateikiama įvairiomis kalbomis (anglų, ispanų, graikų, lietuvių, vokiečių).

Kalbų centras nekantriai laukia rudens, kadangi kitas projekto partnerių susitikimas yra planuojamas spalio mėnesį. Tikimąsi, jog jį jau bus galima surengti Kauno kolegijoje.

Kalbų centro vadovė Renata Sedliorienė