Birželio 13–15 d. Venecijoje, šiaurės rytų Italijoje vyko tarptautinė konferencija „Tarptautiškumo plėtros strategija aukštajame moksle“ (angl. Internationalization Strategies In Higher Education), kurią organizavo Italijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra, bendradarbiaujant su Venecijos Ca’ Foscari universitetu (angl. Ca’ Foscari University of Venice). Konferencija kvietė aukštųjų mokyklų tarptautinės veiklos specialistus bei nacionalinių agentūrų atstovus diskutuoti tarptautiškumo plėtros klausimais.

Kauno kolegiją konferencijoje Italijoje atstovavo Verslo fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorė Kristina Kavaliauskaitė.  Kaip pasakoja tarptautinės veiklos specialistė, renginio metu daugiausiai dėmesio buvo skirta internacionalizacijos temai: pristatytas Italijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros „INDIRE“ atliktas tyrimas, siekiant parodyti galimas metodikas išmatuoti aukštojo mokslo tarptautiškumą, taip pat aptartos inovacijos bei iššūkiai aukštojo mokslo skaitmenizavimo procese, aptarti tarptautiškumo patrauklumo aspektai. Plenarinės sesijos metu dėmesys skirtas Europos universitetų aljansui „EUTOPIA“ aptarti.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta darbui grupėse, kur konferencijos dalyviai ieškojo sprendimų, diskutavo, siūlė idėjas, kaip didinti akademinio sektoriaus tarptautiškumą bei patrauklumą užsienio studentams. „Ypatingas dėmesys atkreiptas į tarptautiškumo didinimą organizacijos viduje: skatinimą tarptautiškumo aspektus įdiegti į studijų turinį, didinti akademinės ir neakademinės bendruomenės tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijas, organizuojant kursus, seminarus“, – konferencijos atgarsiais dalijasi K. Kavaliauskaitė.

Konferencijos darbo grupėse buvo suformuluoti konkretūs pasiūlymai, kurie bus pateikti Europos komisijai, tokie kaip: suformuoti strategijas krizės ištiktų šalių aukštajam mokslui remti (Ukrainos atveju), skirti daugiau mokymų personalui Europos Sąjungos projektų valdymo srityje, skatinti aukštojo mokslo institucijų bendruomenės tarpkultūrinius gebėjimus.