Studijos 2021–2022 m. m. rudens semestre Kauno kolegijos Verslo fakultete planuojama organizuoti mišriu būdu, t. y. teorines paskaitas – nuotoliniu būdu, praktinius užsiėmimus – kontaktiniu būdu.

Studijų užsiėmimai vyks tvarkaraštyje numatytu būdu. 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų tvarkaraščius galima peržiūrėti Kauno kolegijos virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Nuo rugsėjo 1 d. kontaktiniu būdu praktinius užsiėmimus bus leidžiama lankyti pasiskiepijusiems, persirgusiems ir reguliariai dėl COVID-19 besitestuojantiems studentams bei darbuotojams. Kontaktiniu būdu užsiėmimus lankantys asmenys turės atitikti vieną iš (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nutarimo 2021 m. rugpjūčio 11 d. pakeitime Nr. 651) reikalavimų.

Studentas, atvykstantis į Kauno kolegiją, su savimi turi turėti galimybių pasą arba ES Skaitmeninį COVID skiepijimo pažymėjimą (įrodantį atitiktį reikalavimams) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl patekimo į Kauno kolegiją, prašome planuoti atvykimą šiek tiek anksčiau iki studijų užsiėmimų pradžios.

Primename, kad sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko / modulio specifiką.

Atkreipiame dėmesį, kad epidemiologinei situacijai pablogėjus ir pasikeitus LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.