Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi, –  apie kalbą, atspindinčią žmogaus tapatybę, yra rašęs Justinas Marcinkevičius.

Artėjant atkurtos Lietuvos šimtmečiui pažvelgti į savo sielą ir susimąstyti „kas aš esu?“ turėtų kiekvienas lietuvis. Todėl kviečiame pradėti nuo savęs. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultetas organizuoja konkursą „Aš – Lietuvai…“ ir kviečia jame dalyvauti bei kūrybinėmis mintimis apie Lietuvą pasidalinti fakulteto dėstytojus, studentus bei darbuotojus.

„Konkursas „Aš – Lietuvai…“ –  skirtas kiekvienam, siejančiam save su šia šalimi. Tai būdas susimąstyti, kas mums yra Lietuva, kokią reikšmę ji užima mūsų širdyse ir, švenčiant valstybingumo šimtmetį, sušildyti fakulteto bendruomenę asmenine atmintimi, dabarties mintimi, ateities lūkesčiais bei vizijomis“, – konkurso idėja dalijasi konkurso organizatoriai, papildydami, jog ši iniciatyva leis kiekvienam bendruomenės nariui į savo širdis bent šiek tiek įsileisti šventinę Lietuvos šimtmečio dvasią.

Konkurso sąlygos

Norintys dalyvauti šimtmečio konkurse iki kovo 9 d. el. paštu vefkonkursas2018@go.kauko.lt turi atsiųsti savo sukurtas mintis, – eilėraščius, sonetus, poemas, apsakymus, pasakėčias, apysakas ir pan, kuriuose atsispindėtų asmeninis ryšys su tėvyne; taip pat nurodyti autoriaus (-ių) vardą, pavardę, katedrą bei studijų programą.

Vasario 16 – kovo 11 dienomis atsiųstomis fakulteto bendruomenės mintimis bus dalinamasi fakulteto II aukšto TV ekrane. Prieš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą (tiksli data bus patikslinta vėliau) kompetentingos komisijos atrinkti kūriniai bus įvertinti specialiomis nominacijomis bei vertingais apdovanojimais.

Bus suteikiama galimybė varžytis dėl šešių nominacijų ir pelnyti pilietiškiausio, filosofiškiausio, poetiškiausio, šmaikščiausio, originaliausio ar tautiškiausio kūrinio autoriaus vardą. Vertinant atsiųstas mintis bus atsižvelgiama į meninį pajautimą, stilių, raišką, taisyklingumą, skambesį bei turinį.

Primename, kad konkursas „Aš – Lietuvai…“ – ne vienintelė nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui paminėti skirta Vadybos ir ekonomikos fakulteto iniciatyva.  Vasario–kovo mėnesiais fakultetas taip pat organizuoja susitikimų ciklą „Šimtmetis su žymia asmenybe“, kurio tikslas – pažinti Lietuvos istoriją bei kultūrą puoselėjančius asmenis bei skatinti domėjimąsi Lietuvai reikšmingais darbais.