Gegužės 17 d., antradienį, 10.00–17.00 val. Kauno kolegijoje vyks išorinis tarptautinis verslo studijų krypties vertinimas.

Vertinimo ekspertų grupė

Grupės pirmininkė: Assoc. Prof. dr. Natalja Gurvitš-Suits
Grupės nariai: Assoc. prof. dr. Zarina Charlesworth

Assoc. prof. dr. Iveta Ludviga

Rita Karabanovienė

Žilvinas Kulvinskas (soc. partneris)

Indrė Baltakytė (studentų atstovė)

Vertinimo koordinatorius: Gustas Straukas
Aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo: Raminta Andrėja Ligeikienė,
el. paštas raminta.ligeikiene@go.kauko.lt

VIZITO DARBOTVARKĖ

10:00 – 10:15 Techninis ekspertų grupės prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos
10:15 – 10:45 Susitikimas su administracija
10:45 – 10:50 Pertraukėlė, techninis perėjimas
10:50 – 11:50 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe
11:50 – 12:00 Pertraukėlė, techninis perėjimas
12:00 – 13:00 Susitikimas su dėstytojais
13:00 – 13:05 Pertraukėlė, techninis perėjimas
13:05– 13:50 Susitikimas su studentais
13:50 – 14:30 Pietūs
14:30 – 15:15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos
15:15 – 15:20 Pertraukėlė, techninis perėjimas
15:20 – 16:05 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais
16:05 – 16:15 Pertraukėlė, techninis perėjimas
16:15 – 16:45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
16:45 – 17:00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu