Žiedinė ekonomika – tai tvarumo ir efektyvumo siekiančio verslo ateitis. Tai ekonomikos modelis, kuriame siekiama maksimaliai išnaudoti išteklius, mažinti atliekų kiekį ir skatinti perdirbimą bei atsinaujinimą. Šis modelis ne tik mažina poveikį aplinkai, bet ir suteikia naujas galimybes verslui bei visuomenei.

2024 m. lapkričio 28 d. Kauno kolegijos Verslo fakultetas kviečia akademinę bendruomenę ir verslo sektoriaus atstovus į jau tradicija tapusį tarptautinį verslo ir mokslo forumą „Žiedinės ekonomikos plėtra Lietuvoje ir ES“ (angl. „Development of the Circular Economy in Lithuania and the EU“), įgyvendinamą 5 metus iš eilės.

Forumo tikslas – šviesti ir ugdyti akademinę bendruomenę bei verslo sektoriaus atstovus, apžvelgiant mokslinių tyrimų rezultatus žiedinės ekonomikos įveiklinimo ir poveikio verslui kontekste. Renginio metu bus pristatyti susijusių mokslinių tyrimų rezultatai, gerosios praktikos pavyzdžiai bei diskutuojama apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo iššūkius ir galimybes.

Laipsniškas perėjimas prie žiedinės ekonomikos sistemos yra būtinas ateities Europos miestų komponentas. Tyrimų duomenimis, žiedinės ekonomikos principų taikymas visoje ES ekonomikoje gali padidinti bendrą vidaus produktą 0,5 proc., t. y. daugiau kaip 77 mlrd. eurų iki 2030 m., ir sukurti apie 700 000 naujų darbo vietų (Europos Komisija, 2020). Nacionaliniu lygmeniu, šios ekonomikos modelio integracija gali ne tik pagerinti aplinkosaugos rodiklius, bet ir prisidėti prie ekonomikos augimo bei inovacijų skatinimo.

Nepraleiskite progos dalyvauti šiame svarbiame renginyje ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Renginio programa jau netrukus!

Kviečiame dalintis šia informacija su savo kolegomis bei partneriais ir aktyviai dalyvauti.