Brangūs Verslo fakulteto absolventai,

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jumis, užbaigusiais studijas ir netrukus savo rankose laikysiančiais studijų metų džiaugsmus ir rūpesčius apvainikuojančius diplomus. Šiandien jau esate nuėję didelę kelio atkarpą ir pasiekę reikšmingą rezultatą, tačiau studijų kolegijoje pabaiga – tai tik naujo ir jaudinančio etapo pradžia.

Tikiu, kad čia augote ir brendote ne tik kaip specialistai, bet ir atsiskleidėte kaip asmenybės. Galbūt atrodys, kad jau viską išmokote ir žinote, tačiau prisiminkite – gražiausias tikslas gyvenime yra nepaliaujamas tobulėjimas, kuris Jums atvers naujas ir dar didesnes galimybes.

Nepraraskite krypties ir eikite užsibrėžto tikslo link, o darbštumu bei kantrybe patys suraskite savo sėkmę.

Treji ar daugiau metų Kauno kolegijoje tapo reikšminga gyvenimo dalimi, tad tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas įgis tęstinumą. Viliuosi sulaukti kiekvieno iš Jūsų kasmet organizuojamose Verslo fakulteto alumnų dienose, kur kartu dalinsimės savo patirtimi ir laimėjimais. Visada lauksime Jūsų sugrįžtant!

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė