Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) patvirtino naują Kauno kolegijos studijų programą pavadinimu „Programų sistemos“. Tai informatikos mokslų studijų krypties grupei priklausanti studijų programa, kurią dėl specialistų reikmės skatino sukurti verslo atstovai. 

Ši inovacijomis grindžiama specialybė skirta asmenims, norintiems tapti programų sistemų projektuotojais ir analitikais, programuotojais, testuotojais bei programinės įrangos projektų vadovais, gebančiais projektuoti, kurti ir diegti klientų-serverių, duomenų inžinerijos, daiktų interneto programų sistemas ir programinę įrangą.

Studijų programoje didelis dėmesys skiriamas studentų praktiniam mokymuisi. Atsižvelgiant į studijuotų dalykų sudėtingumo lygį, pirmieji trys studijų semestrai baigiami kursiniais projektais – kuriama vieno naudotojo sistema, kliento-serverio sistema ir heterogeninė sistema. Toliau studijų metu sudaroma galimybė rinktis vieną iš alternatyvių dalykų blokų bei gilintis į modernių ir labai paklausių veiklos krypčių – duomenų inžinerijos, daiktų interneto, verslo valdymo sistemų – programinės įrangos ir programų sistemų uždavinius ir problemas įvairiose institucijose ir verslo įmonėse.

Nuolatinės studijos truks 3,5 metų, ištęstinės – 4,5 metų. Baigus studijas karjeros galimybės siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis įmonėmis, šiandien jaučiančiomis tokių specialistų stygių. „Studijų programos absolventai gebės daiktų tinklo technologijų žinias pritaikyti  kurdami programinę įrangą specifinių valdymo uždaviniams ar funkcijoms realizuoti. Jie analizuos ir modeliuos verslo procesus taikydami dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas“, – informuoja programos kūrėja, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros vedėja Dalė Lukšaitė.

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonėse atlikta specialistų poreikio prognozė parodė, kad savo pajėgumus didins apie 2400 IRT sektoriaus įmonių, o šiai plėtrai joms iš viso prireiks apie 13300 įvairių sričių ir kompetencijų IRT specialistų, kurie sudaro apie 42 proc. 2017 m. sektoriuje dirbusių asmenų. Išsiaiškinta, kad daugiausiai IRT profesionalų planuoja įdarbinti programavimo veikla užsiimančios kompanijos. Jos, be šiuo metu jau turimų 7611 IRT specialistų, 3 metų perspektyvoje papildomai įdarbinti planuoja dar 4400, vadinasi apie 50 proc. daugiau, nei dabar turima. Katedros vedėja pažymi, kad iš viso artimiausiu metu planuojama įdarbinti apie 4450 įvairaus kvalifikacijos lygio programuotojų ir, palyginti su šiuo metu darbo rinkoje esančių programuotojų skaičiumi, šios srities profesionalų poreikis 3 metų perspektyvoje, tikėtina, išaugs 69 proc. Trumpai tariant, verslas akivaizdžiai rodo ženklus, kad informacinių ir ryšių technologijų specialistų poreikis nuolat auga.

Stojant į šią studijų programą reikalingi šie brandos atestato duomenys (brandos egzaminai, metiniai dalykai):

  • matematikos egzaminas;
  • informacinių technologijų arba fizikos egzaminas (arba minėtų dalykų metiniai pažymiai);
  • bet kurio kito dalyko, nesutampančio su minėtaisiais, egzamino pažymys (arba metinis pažymys);
  • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.

Studijų programos aprašai artimiausiu metu atsiras valstybiniuose registruose, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto svetainės pasirinkimuose pildant prašymus studijuoti. Sekite naujienas!

Stojantieji, kviečiame susipažinti su studijų programos turiniu.