2017 metų lapkričio 20-24 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedros vedėja, docentė dr. Ingrida Kraujutienė dalyvavo tarptautiniame maisto gaminių vertinime Vokietijoje.

Kraujutienė kartu su kitais maisto ekspertais iš užsienio vertino duoną ir smulkiuosius duonos gaminius pagal DLG (vok. Deutsche  Landwirtschafts-Gesellschaft, Testzentrum Lebensmittel) metodiką bei jų pakuočių atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 „Dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams“ reikalavimams.

Šiuo metu Vokietijoje priimtas bendras susitarimas dėl avižinių miltų, – skirtingai nei kitose Europos šalyse avižiniai miltai priskiriami prie glitimą (vieną iš alergenų) turinčių produktų ir etiketėje žymimi išskirtiniu šriftu. Todėl didelis dėmesys buvo skiriamas beglitiminės duonos iš ryžių ir kukurūzų miltų vertinimui.

Kaip teigia Maisto technologijos katedros vedėja I.Kraujutienė, informacija apie avižiniuose miltuose esantį glitimą turi būti žinoma tiek maisto gamintojui, tiek jo vartotojui.