Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros organizuoja Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks  2019 m. spalio 17–20 d. Kauno kolegijoje (Pramonės pr. 22,  Kaunas). Kursai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programas. Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos, taip pat skirtingos konkrečiai specialybei sritys.

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai kainuoja 190 eurų, tik matininkams arba tik geodezininkams – 130 eurų. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus galima registruotis iki spalio 11 d. internetu.

Už kursus būtina sumokėti ne vėliau kaip 3 dienos iki kursų pradžios, gavus patvirtinimą, kad grupė yra surinkta. Mokestį reikia pervesti į Kauno kolegijos sąskaitą:

Sąskaitos Nr. (Swedbank) LT287300010002229776
Sąskaitos Nr. (Luminor) LT934010042502499574
Gavėjo įmonės kodas 111965284

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: TF už matininkų ir/ar geodezininkų kursus ir kursų dalyvio vardą ir pavardę.

Pastabos:
1)  jeigu mokama už kelis asmenis, nurodykite visų dalyvių vardus ir pavardes;
2)  pavedimo kopiją reikia atsiųsti el. paštu vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

NAUDINGOS NUORODOS
Geodezijos ir kartografijos darbai    
Nekilnojamų daiktų kadastro duomenų nustatymas

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: tel. (8 37) 407 559;  el. p. vytaute.juodkiene@go.kauko.lt