2023 m. lapkričio 14-15 d. Vilniuje vyko Europos klasterių bendradarbiavimo platformos „Cluster Collaboration Labs – C2Lab“ renginys, kuriame dalyvavo Technologijų fakulteto dekanas Tomas Makaveckas bei Maisto ir Agrotechnologijų katedros vedėja Ingrida Kraujutienė ir dėst. Ernesta Trečiokienė.

„C2Lab“ renginio tikslas – brandinti projektų idėjas ir kurti verslo projektus su dalyviais iš kitų regionų, šalių ar sektorių, dirbančių panašiose srityse. Vykusiame renginyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas iššūkiams maisto ir žemės ūkio ekosistemose ir jų sprendimų paieškai, kuriant bendradarbiavimo tinklus, diegiant naujoves tobulinant įgūdžius.

„C2Lab“ dirbtuvės vyko tuo pačiu metu kaip ir „Agromaisto forumas 2023“ – didžiausias Baltijos regione agromaisto pramonės temoms skirtas renginys. „C2Lab“ pripažįstama unikalia galimybe, susipažinti su žmonėmis ir pasisemti idėjų būsimiems projektams bei partnerystėms.

Renginio metu dalyviai diskusijos vyko maisto atliekų, kaimo turizmo ir žemės ūkio, tvarios maisto ir žemės ūkio gamybos, žemės ūkio ir maisto technologijų skaitmeninimo bei miškų tvarumo temomis, kuriose kartu su partneriais buvo plėtojama projekto idėja ar verslo modelis,  aptartos bendradarbiavimo galimybės, inicijuoti nauji partneriniai ryšiai ir ieškota tinkamų finansavimo galimybių.