Siekiant tęsti bendradarbiavimą su Artimųjų Rytų šalimis, balandžio 27 – gegužės 3 dienomis Technologijų fakulteto atstovai – dekanas dr. Giedrius Gecevičius ir Aplinkos inžinerijos katedros vedėja Ina Živatkauskienė lankėsi – Jordanijos mokslų ir technologijos universitete (JUST).

Vizito metu dr. Giedrius Gecevičius skaitė pranešimą apie Kauno kolegiją, diskutavo apie atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų bei studentų mainų galimybes. „Šis universitetas yra vienas geriausių Artimuosiuose rytuose. Jame studijuoja net 24 tūkstančiai studentų ir yra 15 fakultetų, o bendradarbiavimas su šia aukštąja mokykla labai svarbus tiek studijų, tiek mokslo klausimais. Tik bendraudami ir dirbdami kartu su geriausiais universitetais išliksime lyderiais mūsų šalyje ir regione“, – bendradarbiavimo svarbą įvardijo dr. G. Gecevičius.

Viešint Jordanijos mokslų ir technologijos universitete dr. G. Gecevičius taip pat aptarė naujų mokslo projektų vystymo galimybes, ypač įgyvendinant Erasmus + programą. „Tiek mes, Kauno kolegija, tiek JUST susiduriame su panašiais iššūkiais, tokiais kaip energetika, vandens kokybė, informacinių technologijų taikymas, maisto kokybė, todėl glaudžiai bendradarbiaujant galima dirbti tikslingai ir pasiekti teigiamų rezultatų“, – teigė Technologijų fakulteto dekanas.

Lankantis universitete dr. G. Gecevičius susitiko su studentais ir dėstytojais, kur dalijosi savo žiniomis, taip pat lankėsi energetikos laboratorijose, kur paminėjo, kad matomas milžiniškas saulės energetikos vystymo potencialas.

Aplinkos inžinerijos katedros vedėja, lektorė I. Živatkauskienė, viešėdama Jordanijos mokslų ir technologijos universitete, skaitė paskaitas Žemės ūkio fakulteto studentams apie žemės ūkio veiklos pasiekimus bei iššūkius, taikomas naujas technologijas dirvožemio ir vandens išteklių apsaugai Lietuvoje. Diskusijų metu su studentais ir dėstytojais, praktinio mokymo darbuotojais buvo pasidalinta abiejų šalių gerąja ūkininkavimo patirtimi, aptartos bendrų taikomųjų tyrimų vykdymo galimybės. JUST fakulteto prodekanas prof. Belal Obeidat išreiškė susidomėjimą Lietuvos žemės ūkio kultūra ir mūsų šalies pasiekimais ūkininkaujant. Profesorius pastebėjo, kad studentų tarptautiniai manai būtų naudinga veikla visiems – tiek dėstytojams, tiek abiejų šalių studentams.

JUST Žemės ūkio studijų programų praktinis mokymas vykdomas tokiu pačiu principu kaip ir Kauno kolegijoje – mokymai vyksta atraminiame ūkyje, t. y. pagal studijų proceso poreikius studentai įsitraukia į įvairias augalų ir gyvūnų auginimo, priežiūros veiklas, o nuolatinius darbus vykdo žemės ūkio specialistai, ūkininkai. Vizito, praktinio mokymo ūkyje metu I. Živatkauskienė susipažino su vietinėmis augalų auginimo technologijomis, inovatyviais sprendimais tausojant vandens išteklius bei aptarė praktinio mokymo veiklų organizavimą, galimybes Kauno kolegijos Agroverslų technologijų studijų programos studentams atlikti praktikas Jordanijos augalininkystės ūkiuose.

Kaip teigia Technologijų fakulteto atstovai, vizitas Jordanijos mokslų ir technologijos universitete buvo vertinga patirtis ir naujų bendradarbiavimo galimybių pradžia su viena geriausių Artimųjų Rytų aukštųjų mokyklų.